Sv. Josef z Kopertina OFMConv., kněz, mystik

Čech, Zdirad

18. září + 1664

Sv. Josef z Kopertina v Kalábrii (Josef Maria Desa) v mládí vstoupil do řádu Manších bratří konventuálů. Přes mnohé nepřízně osudu díky své velké lásce, touze a píli dosáhl kněžského svěcení a byl obdařen mnoha milostmi. Uzdravoval nemocné, viděl nadpřirozené věci a dokázal i nahlédat do lidských srdcí. Protože neúnavně pomáhal chudým, pečoval o nemocné a otevíral oči hříšníkům, vyhledávaly ho nekonečné zástupy poutníků, prostých i učených, nuzných i vznešených, takových, kteří toužili po senzační podívané na levitujícího mystika i takových, kteří toužili po moudrosti.  A protože je snadnější svatého pohanět než napodobit, našli se i závistivci, kteří  ho před  inkvizicí obvinili z nepravostí. Ta na něm sice nic zlého nenašla, ale velký počet ctitelů a jejich velký obdiv byly na obtíž představeným, a tak musel tento milovník poslušnosti odejít z františkánského kláštera v Assisi ke kapucínům do kláštera  Petra Rubea, a když ho zástupy věrných následovaly i tam, musel do Fossombrone a pak do Ossima, kde v roce 1664 zemřel.

Kresbu provázejí znakové štíty tří papežů, Benedikta XIV., který dal 24. února otce Josefa zapsat do seznamu blahoslavených, Klimenta XIII., který ho 16. července 1767 prohlásil za svatého, a Klimenta XIV., který  zavedl na světcovu poctu zvláštní mši svatou a Hodinky, čtvrtý štít vlevo dole nese znak Kalábrie.

Zdirad Čech