Zprávy

Pouť na svatý Hostýn

Národní rada SFŘ vypravuje františkánský autobus na celonárodní pouť na sv. Hostýn ve dnech  3. a 4. 10. 1997. Jednotná cena zpáteční jízdenky je 100,-Kč. Ubytování a strava jsou zajištěny, každý poutník si ji však hradí sám.

Trasa autobusu: Praha, Poděbrady, Hradec Králové, Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová, sv. Hostýn.

Zastávky:

pátek 3.10.

12.00 hod. - Praha, trasa metra C - stanice Roztyly

14.00 hod. - Hradec Králové, u nádraží před prodejnou Dřevotvar

16,30 hod. - Olomouc, u nádraží před hotelem Sigma

Další zastávky na trase jsou možné po předběžném projednání. Závazné přihlášky a požadavky na další zastávky  hlaste na adresu:

Jana Kubátová

náměstí Svobody 450

500 02 Hradec Králové

tel. se záznamníkem: 049/551 31 77

Odjezd ze sv. Hostýna v sobotu 4. 10. ve 13.00 hod.

Předpokládaný návrat do Prahy mezi 18. - 19. hodinou.

 

Program františkánské pouti na sv. Hostýn ve dnech 3. a 4. 10.

pátek 3.10.  františkánská mládež půjde pěšky na sv. Hostýn.  Sraz má na zastávce u hřbitova v Bystřici p. Host. v 16.00 hod. Program: růženec, křížová cesta, písničky, svědectví, informace o dalších setkáních. S sebou vezměte: spacákm zpěvníky, peníze na jídlo a ubytování.

 Mezitím  přijdou i ostatní poutníci a v 19.00 hod. bude společná mše svatá. Po ní si mohou poutníci vybrat ze dvou možností:

a) pokračovat s mládeží v jejich programu

b) zúčastnit se besedy se členy národní rady

sobota 4.10. - 9.00 hod. společné ranní chvály

9.30 hod. mše svatá s obnovením křestních slibů (celebruje papežský  nuncius arcibiskup Giovanni Coppa)

Ve 13.00 hod odjezd poutního autobusu.

 

 

Národní rada SFŘ informuje

Nově zvolaná národní rada se sešla ve dnech l. a 2.8. v Praze.  Národní ministr František Reichel  na počátku vysvětlil novým členům osvědčený způsob průběhu setkání:

Část duchovní - zahájení modlitbou, duchovní slovo, denní modlitba církve, desátek růžence, mše svatá.

Část organizační a administrativní - tentokrát bylo  na programu:

1. Studium Generálních konstitucí

2. Program duchovní oblasti - formace

3. Záležitosti místních společenství a jednotlivých členů

4. Celostátní akce iniciovaní NR a oblastní setkání

5. Legislativa

6. Propagace

7. Františkánská mládež

8. Mezinárodní styky

9. Korespondence sekretariátu

10. Ekonomika

11. Různé

Na závěr zopakoval bratr Reichel hlavní myšlenky Projektu vstupu do třetího tisíciletí, stanoveného Svatým otcem:

1997 - rok Ježíši Krista, víry a křtu - v souvislosti projektem obnoví sekulární františkáni své křestní sliby na sv. Hostýně při celonárodní františkánské pouti 3. a 4. 10.

1998 - rok naděje zasvěcený Duchu svatému - obnova biřmovacích slibů. Připravuje se obnova těchto slibů na Velehradě. Tento rok vy měl být také zaměřen na přípravu celocírkevního sněmu.

1999 - rok Boha Otce - soustředění se na svátost smíření

2000 - rok eucharistie - díky za dar eucharistie v právě ukončeném tisíciletí

2001 - rok nového tisíciletí - obnovení profese v novém tisíciletí

 

Z došlé pošty považujeme za dobré ocitovat závěr dopisu od generálního asistenta SFŘ Carla Schafera OFM, který připomínkoval naše Národní statuta: „Gratuluji Národní kapitule k práci, kterou udělala na Národních statutech...“ Také my vyslovujeme dík všem delegátům Národní kapituly za to, s jakou zodpovědností k diskusi o statutech přistupovali.

Jana Kubátová