Zprávy

Volba nového provinčního ministra OFMCap.

 

Lev Pavel Eliáš OFMCap. dosavadní rektor kostela sv. Josefa na nám. Republiky v Praze, byl na kapitule Menších bratří kapucínů, konané ve dnech 11. až 13. září, zvolen novým provinčním ministrem.

 

Pomoc Boží a přímluvu sv. Františka  pro jeho novou službu řádu, církvi a všem lidem vyprošuje redakční rada Poutníka.

 

 

Poutní a exerciční dům Stojanov-Velehrad

 

zve františkánské terciáře a příznivce sv. Františka, muže i ženy,

 

na duchovní obnovu ve dnech 5. - 8. listopadu.

 

Exercitátorem je P. Janča OFM.

 

Přihlášky posílejte na adresu:

 

Poutní a exerciční dům

 

Stojanov 687 06 Velehrad

 

Telefon/fax 632/914 20

 

 

Misie

 

Nasazení pro misie patří od začátku mezi základní znaky povolání Menších bratří, ale zájem i ně by měl ležet na srdci všem křesťanům. Náš řád jako celek má v současné době dva velké misijní projekty : v Africe a v zemích bývalého Sovětského svazu. Pokud byste  kromě duchovní podpory chtěli  na tuto činnost přispět i finančně,  je možné to učinit zasláním finanční částky na účet: Řád Menších bratří, Komerční banka Praha l, č.ú. 44741-011/0100, var. symbol 1001. Dary pak budou převedeny na účet generálního sekretariátu pro misijní evangelizaci v Římě.

 

S přáním pokoje a dobra

 

bratr Jeroným OFM

 

provinční sekretář pro misijní evangelizaci