RADIO DAMIAN

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Je pravda, že ve zpovědnici je třeba vzbudit pokoru?

 

Odpověď:  Ve zpovědnici  je třeba vzbudit lítost, a pokud byla zpověď příliš dlouhá, tak také zpovědníka, aby dal rozhřešení.

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Je pravda, za kvasifarnost spravuje Quasimodo?

 

Odpověď: Kvasifarnost spravuje kvasifarář nebo někdo jiný, nikoli však quasi-modo, ale pořádně.

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Je správné, aby se svatý míchal do politiky?

 

Odpověď:  Jedině když z ní bude podle vzoru svatého Michala vyhánět čerty jako František s bratrem Silvestrem v Arezzu (viz Legenda Maior 6).

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Slyšel jsem v kostele, že „svatý míchal archu proti kosti a ukládal manu za štít“ - z které legendy to bylo?

 

Odpověď: Doporučujeme návštěvu ušního lékaře. Raději nikomu neříkejte, co si pamatujete z nedělního kázání.