Exercicie v Soběšíně

Jedním z nejdůležitějších úkolů v manželství je vzájemná pomoc na cestě ke svatosti.

 

To je jedna věta, která mě asi nejvíc oslovila při manželských exerciciích, kterých jsme se díky Bohu mohli letos účastnit. Konaly se v areálu Imky v Soběšíně a vedl je nás otec Michal OFM. Exercicie byly po všech stránkách jiné než obyčejně bývají. Byli jsme společně s rodinou a na přednášky jsme chodili do krásného lesa, a děti měly mezitím svůj vlastní program, jehož neúnavným tvůrcem byla sestra Johanka Paterová, které patří velký dík za všechno, co si pro děti vymýšlela.

 

Téma exercicií bylo dvojí: Ježíš Kristus a manželství. Myslím, že z poznámek, které jsme si dělali, budeme moci čerpat delší dobu pro náš duchovní i manželský život.  Velice mě zaujala přednáška o odpuštění sobě i partnerovi, jak si má počínat partner zraněný i provinilý. Přednášky bratr Michal také zpestřil hojnými příklady ze života a zajímavými testy, které jsme si hned na sobě vyzkoušeli.

 

Poslední den našeho pobytu se konala křížová cesta, ve které bratr Michal  řekl několik slov, které aplikoval na manželství. Byla to pro nás jedna z nejkrásnějších křížových cest, které jsme se dosud mohli účastnit.

 

Upřímný dík za jeho námahu a také za trpělivost s námi.

 

Anežka a Toník