Ceferino Jimenez Malla, člen třetího řádu sv. Františka, první blahoslavený Rom v dějinách církve

Šotolová, Olga OFS

V neděli 4. května papež Jan Pavel II. blahoslavil pět mučedníků pro víru. Jedním z nich byl Rom, Ceferino Jimenez Malla, známý pod přezdívkou El Pelé.

Narodil se v roce 1861 v Katalánsku. Žil v Barbastru  a po většinu  svého života se živil prodejem koní. Školní vzdělání nepoznal, ale jeho přirozenou inteligenci  a moudrost ocenili občané města a zvolili ho za člena městské rady. Pro svou zbožnost, lásku k eucharistii a účast na životě své farnosti se stal příkladem nejen pro romské děti a mládež,  jež učil modlitbě a znalosti Písma.

V roce 1926 byl přijat do třetího řádu sv. Františka.

Oddanost církvi projevil veřejně záhy po rozpoutání španělské občanské války, kdy republikáni pořádali štvanici  také na katolickou komunitu v Barbastru. El Pelé se snažil zabránit zatčení místního faráře, a byl proto také zatčen. Při výzvě, aby odevzdal zbraň - vytáhl z kapsy růženec. Poslední dny svého života strávil ve věznici v bývalém konventu klarisek kapucínek. Místní revoluční garda mu nabídla „svobodu za růženec“. El Pelé odmítl růženec odevzdat a tím rozhodl  o své smrti: byl zastřelen společně s ostatními zatčenými knězi a laiky.

Beatifikace romského mučedníka je znamením, že křesťanská víra spojuje lidi všech etnik, neboť  přes různé historické a kulturní rozdíly všem zůstává společné chápání smyslu života.

Olga P. Šotolová