Zemětřesení v oblasti Assisi (fax Generální kurie OFM z 3.10.1997)

K zemětřesení, které postihlo Střední Itálii 26. září a těžce zasáhlo i hlavní františkánské svatyně v Assisi, vydali čtyři generální ministři františkánské rodiny společné prohlášení pro tisk, ve kterém vyjadřují svou bolest nad  tragickou smrtí dvou bratří a dvou techniků v bazilice sv. Františka. Projevují hluboký smutek a solidaritu s oběťmi tisíců lidí, kteří ztratili své domovy. Podle jejich rozhodnutí se svátek sv. Františka tento rok slavil 4. října jedinou eucharistickou slavností na náměstí před bazilikou Panny Marie Andělské.

 

 

Na památných místech v Assisi je v současnosti tato situace:

 

 

Bazilika Panny Marie Andělské je pro těžké škody na klenbě, lodích a kupoli uzavřena. Kostelík Porciunkula zůstal podivuhodným způsobem ušetřen. Také na budově kláštera jsou škody a 7O bratří bylo evakuováno pod stany a do sousedních budov.

 

 

Bazilika sv. Kláry má těžce poškozeny nosné struktury a je pro poutníky uzavřena. Klášter klarisek má vážné škody na základech a nosných zdech. Sestry byly přemístěny do konventu Spineta (Fratta Todina), nemocné do kláštera Montecastrilli. Pět klarisek zůstalo pod stany na zahradě, aby střežily hrob sv. Kláry. Ani II. světová válka nedokázala pohnout klarisky k opuštění kláštera...

 

 

Právě restaurovaný kostel sv. Damiána a starý klášter, jakož i nosné zdi konventu, utrpěly těžké škody. 15 noviců bylo přemístěno do Perugie.

 

 

Chiesa Nuova, kostelík nad domem rodičů sv. Františka, je uzavřen, bratři přemístěni.

 

 

Hned po zemětřesení se projevila vlna solidarity, mj. mladí bratři pomáhají v táborem evakuovaných.

 

 

Pro opravu posvátných budov serafického řádu se vyzývá k celosvětové solidaritě.

 

 

Z němčiny přeložil Radim Jáchym OFM