Dopis čtenářům

Redakční rada Poutníka

Vážený a milý čtenáři,

poslední nedělí tohoto měsíce vstoupíme do doby adventní, doby toužebného očekávání narození našeho Pána. Konec církevního a následně i občanského roku nás volá k ohlédnutí se za uplynulým rokem, ke zpytování svědomí tváří v tvář Tomu,  v jehož jménu vrcholí program Desetiletí duchovní obnovy, Kristu - Pánu dějin a otci budoucího věku. Znovu procházíme celý ročník Poutníka, který jsme s radostí zahájili rozhovorem s biskupem otcem Jiřím Paďourem OFMCap., a zkoumáme, zda jsme správně reagovali na znamení doby a dne, zda jsme snad někdy neběželi nadarmo při naší velké snaze přijmout dar dalšího roku života zde a v tomto čase, snaze prožít jej před tváří Boží a alespoň trochu přispět k jeho slávě.

Děkujeme všem našim autorům, kteří po celý rok přispívali  k vytváření obsahového zaměření každého čísla, celé redakční radě za neúnavnou a skutečně bratrskou a sesterskou spolupráci, děkujeme všem našim čtenářům za příznivé přijetí nového vzhledu i obsahové náplně časopisu. Velký dík patří všem řádům a kongregacím, kteří přijali naši nabídku a obrazem i písmem přiblížili čtenářům život své komunity a vyzýváme i  ty další, kterým tuto možnost opětovně nabízíme. V příštím ročníku nabízíme tuto službu i společenstvím Sekulárního františkánského řádu, aby i touto svou prezentací projevila svou příslušnost k františkánské rodině, stejně tak jako skupiny Františkánské mládeže.

Tím se dostáváme k výhledu na příští ročník. Přinese nám opět nové úkoly a zkušenosti, neboť od ledna 1998 bude vycházet jen jeden časopis přátel sv. Františka. Je pro nás radostnou povinností otisknout tuto dohodu:

 

 

Společná dohoda vydavatelů Serafínské cesty a Poutníka

Ve středu 24. září 1997 došlo ke schůzce provinčních ministrů l. řádu nebo jejich zástupců, ministra SFŘ a zástupců obou časopisů. účelem setkání bylo najít cestu ke společnému názoru na vydávání jen jednoho časopisu františkánské rodiny a přátel sv. Františka. Všichni účastníci schůzky se shodli na společném rozhodnutí, že od 1. ledna 1998 bude vydáván jediný časopis, který ponese název Serafínský poutník. K členství v redakční radě bude přizván zástupce kapucínů a další zástupce Sekulárního františkánského řádu. Snahou nového časopisu bude přinášet to nejlepší, na co byli čtenáři zvyklí u obou dosavadních časopisů. Nový časopis nepřijímá a nevstupuje do závazků Serafínské cesty a Poutníka.

Přejeme si tímto poděkovat všem odstupujícím členům redakční rady, zvláště ing. Tůmovi, za dlouholetou obětavou práci. Děkujeme také manželům Rejlovým ve vydavatelství Triality za ochotu ukončit vydávání Serafínské cesty ve prospěch nakladatelství Arathorn, které bude nový časopis vydávat.

Jeho cena se  přizpůsobuje míře inflace a zvýšení poštovného: 19.-Kč za jedno číslo, roční předplatné včetně poštovného je 250.-Kč.

 

 

Čtenáře Serafínské cesty, kteří se rozhodnou odebírat Serafínského poutníka, prosíme po zaplacení předplatného složenkou vloženou do tohoto čísla o sdělení svého jména a adresy na adresu redakce Serafínského poutníka: Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1.

 

 

RNDr. Rudolf Stružinský

 

vydavatel 

 

S nadějí na pomoc Boží a Vaši přízeň

redakční rada Poutníka