Blahoslavený Bertold z Řezna

Čech, Zdirad

14. prosince     +1272

 

 

Jedním z mužů, kteří ve XIII. století  roznášeli po Evropě plameny ohně zažehnutého svatým Otcem Františkem, byl i proslulý kazatel Bertold z Řezna. Desetitisícové davy se scházely k jeho kázáním pod širým nebem v Bavorsku, Rakousku, Sasku, v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Polsku, v Uhrách. Hříšníci se upřímně káli, podvodníci napravovali své nepravosti, rouhači prohlédali.  Nejen prostí lidé, ale i monarchové vyhledávali slavného kněze a přijímali jeho rady.  A když zprávy o pozoruhodném středoevropském kazateli dospěly až do Říma, požádal papež Urban IV. Bertolda, aby pomáhal při hlásání nové křížové výpravy. Tak spolupracoval se slavným dominikánem sv. Albertem Velikým a v Paříži se setkal i s jiným františkánským světcem, králem Ludvíkem IX.

 

 

Kresbu světce, který drží praporec s tzv.  křižáckým křížem, provázejí štíty se znaky rodného Bavorska, Rakouska, Saska, Čech, Polska a Uher, zemí, ve kterých kázal, znak papeže Urbana IV. a znak Řezna, kde v dómském pokladu mezi jinými vzácnostmi uchovávají i Bertoldovy ostatky.

 

 

Zdirad Čech