Chtíc, aby spal

Kouřímová, Růžena

Myslím, že melodiím, které jsou řadu měsíců na žebříčku popularity, se říká hity. Jak bychom ale měli nazvat píseň, která je oblíbená už více než tři sta let? Když o Vánocích zpíváme „Chtíc, aby spal“ nebo o Velikonocích „Vesel se, nebes královno“, málokdo vzpomene na autora hudby i textu, varhaníka v Jindřichově Hradci, Adama Michnu z Otradovic. Hudební znalci obdivovali vždycky jeho skladby, ale byly málo známy, a teprve nedávná doba ho po zásluze ocenila také jako českého básníka pro jadrnou češtinu jeho textů. Psal svá díla v těžké době, kdy se jeho rodná země jen obtížně zotavovala z hrůz třicetileté války. České království bylo plné cizinců a Michnovo nadání by si jistě bylo snadno nalezlo cestu, jak se jim zavděčit módními skladbami. Ale on psal pro posilu srdce a růst zbožnosti českých obyvatel, pro oslavu Boží. Adam Michna přinesl světlo opravdové poezie a  líbezné hudby prostým lidem, kteří po dlouhém období nejistoty a válečných útrap děkovali Bohu za dobrodiní míru a budovali znovu své domovy.

Adam Michna žil jako regenschori proboštského kostela v Jindřichově Hradci, městě, kde v klášteře při kostele sv. Kateřiny působili františkáni. Blízký vztah Adama Michny z Otradovic k františkánskému řádu dokládá nápis na stěně kaple Panny Marie Andělské při kostele svaté Kateřiny: na stavbu Porciunkule věnoval Adam Michna v roce 1674 na tehdejší dobu velký obnos deseti zlatých. Při renovaci kaple byl obnoven i nápis s Michnovým jménem. Přidejme tento malý lístek do kytičky vzpomínek na skladatele i na působení františkánů v Jindřichově Hradci.

Růžena Kouřímová