Výtvarníci se představují

Holá, Lucie

Ve svatováclavských dnech letošního roku uspořádal Klub výtvarníků výstavu prací.  Akce v kapli Panny Marie Pasovské při kostele Panny Marie Sněžné v Praze se vztahovalo ke dvěma výročím: k ukončení Desetiletí duchovní obnovy a k příležitosti mučednické smrti svatého Vojtěcha.

Expozice začínala grafikami z koláže na starozákonní témata, pokračovala různými motivy a žánry, vyvrcholila v obraze ztracených Lidic s Ukřižovaným v čele kaple a doznívala dvěma betlémy.

Ilustracemi Exodu, Numeri a Knihy Samuelovy se představil Ladislav Svatoš. Rozměrná plátna V Lysé na věži a Sochy u  lysského kostela vystavoval Jaroslav Mokrý. Návštěvníci mohli spatřit komorní cyklus s mariánskou tematikou Jany Leischnerové a perníkový betlém Heleny Horálkové. Krajina byla zastoupena obrazy Jaroslava Pěnkavy a Alžběty Holé  a kresbami Ladislava Hojného, z nichž dýchala důvěrně známá duchovní atmosféra jejích zákoutí. Ve středu Lidic Natalie Hlubučkové lze vytušit dávnou tragédii před mlčenlivými svědky, kteří tvoří alej topolů. Mementem zůstal jen kříž.

K tématu svatovojtěšské novény se přímo vztahují umělecké fotomontáže Vlastimila Malého.  Ukázal světce jako zakladatele Břevnovského kláštera a objevitele pramene Vojtěšky a ve scénách poutě do Libice nad Cidlinou zdůraznil jeho duchovní význam pro současnost a hovoří slovy evangelia přes propast tisíciletí.

Cestu ukazují patroni Desetiletí duchovní obnovy - jsou dílem Heleny Jelínkové. Průvod začíná věrozvěsty svatým Cyrilem a Metodějem, vyzývá strhujícím gestem svaté Ludmily, vrcholí ve středu zdviženou žehnající pravicí svatého Vojtěch a v závěru průvodu je významovým akcentem monstrance v rukou  svatého Norberta. Keramické sousoší z rukou téže autorky je kompozicí od středověku nadanou mnoha významy. Klečící postavy kajícníků jsou Adam a Eva nabízející jablko svého hříchu Panně Marii s Ježíškem za přihlížení svatého Josefa před stromem - křížem. Ve středověku byla Panna Maria chápána jako druhá Eva a Kristus jako druhý Adam, kteří jsou vykoupením prvotního hříchu (v našem prostředí například Pasionál abatyše Kunhuty). Také strom života nebo strom poznání byl spojován s křížem například v křížích z doby Václava II., kdy Kristus visí na rozsoše stromu. Z dřeva kmene stromu života byl kříž, na němž Kristus vykoupil všechny hříchy světa.

Tím se naplnila idea výstavy, zrod i zánik, což se neustále opakuje v každém životě, ale také radost z vítězství a síla z nabytého klidu. Boží mír.

Lucie Holá