Svatý Karel ze Sezze, bratr laik OFM, mystik

Čech, Zdirad

6. (7.) ledna    + 1670

Vídáme učené muže, kteří mají v hlavě zmatek, vídáme jiné, kteří se pachtí za znalostmi tajemných věcí a nevidí věci zřejmé. Venkovan Karel Melchiori, rodák ze středoitalského Sezze (nar. 1613), o nic takového nestál. Ve dvaadvaceti letech vstoupil jako bratr laik do františkánského kláštera a postupně zastával  ctihodné funkce kuchaře, zahradníka, fortnýře a kostelníka. Nevynikal učeností, ale pokorou, zbožností a láskou k bližním. Zdálo by se, že vedl klidný nevzrušivý život. Jenomže právě jeho si Bůh vyvolil, aby mu ukázal skryté věci a dal mu nahlédat i na budoucí děje.

Zanechal po sobě řadu mystických spisů, a když v římském klášteře zemřel, nalezli bratři, kteří připravovali tělo k pohřbu, na jeho boku stigmatickou ránu.

Světcovu postavu provázejí na kresbě znakové štíty čtyř papežů, kterým předpověděl jejich zvolení ještě v době, kdy byli kardinály - Alexandra VII., Klementa IX., Klementa X. a Klementa XI., a tři znakové štíty papežů, ze jejichž vlády rostla jeho úcta - Klementa XIV., který roku 1772 vydal dekret o heroickém stupni jeho ctností, Lva XIII., který ho v roce 1882 svým breve vřadil mezi blahoslavené, a konečně Jana XXIII., který ho dal roku 1959 zapsat do seznamu svatých.

Zdirad Čech