Zprávy

Z rukou J. Ex. Vojtěcha Cikrle, biskupa brněnského, přijal dne 27. prosince 1997 v minoritském kostele sv. Janů kněžské svěcení br. Metoděj Radomír Hofman OFMConv.  Primiční mši svatou sloužil dne 28. prosince 1997 v kostele Nejsvětější Trojice v Javorníku.

 

 

K procesu blahořečení 14 bratří františkánů v Římě

 

Technická stránka věci je spojena s určitými nutnými výdaji. Je třeba vytisknout v dostatečném počtu exemplářů zpracovaný materiál (tzv. pozici) pro všechny členy příslušných tří komisí, kteří posuzují to, co bylo zpracováno jak po stránce vědecko-historické, tak po stránce teologické. Také je zapotřebí pořizovat překlady do italštiny, hradit poštovné, případně služební cesty apod. Proto bylo založeno u České spořitelny, a. s., pobočka v Praze l, Štěpánská 17, konto pod číslem 9609951 - 018, na které je možno přispět. Složenky  možno vyzvednout z vicepostulátora.

 

Petr Alkantara Houška OFM

 

vicepostulátor kauzy

 

 

 

Hermann Schaluck, bývalý generální ministr Menších bratří františkánů, byl zvolen prezidentem katolického misijního díla „Missio“ v Aachen.  Vystřídal tak  Dietmana Badera,  který k  1. listopadu převzal řízení biskupské studijní nadace Cusanus.  Schaluck  byl pověřen touto službou, neboť je znám  svou schopností dialogu, misionářským rozhledem a velkou mezinárodní zkušeností.

 

 

Formační setkání pro duchovní asistenty SFŘ (kněze a jáhny)

 

Koná se na Svaté Hoře u Příbrami od 27. dubna (od 18 hodin)  do 29. dubna (do oběda). Přednášející a témata:

 

P. Augustin Šváček OFMCap.: Povolání a věrnost

 

P. Benedikt Holota OFM: úloha duchovního asistenta ve společenství

 

Přihlásit se je třeba na adresa: P. Augustin Šváček, OFMCap., Loretánské nám. 6, 118 OO Praha l - Hradčany.

 

 

Kapitula SFŘ na Velehradě

 

Na základě požadavků bratří a sester na poslední kapitule, rozhodla se národní rada SFŘ svolat kapitulu další ve dnech 30. - 31. května 1998 na Velehradě. Vyzýváme všechna společenství, aby vyslala alespoň jednoho člena ze svého středu. Musí to být člen po profesi a musí se jmenovitě a závazně nahlásit do konce února 1998 na sekretariátu národní rady. Kapitula by se měla zabývat přípravou církevního sněmu a diskutovat při tom dvě základní otázky:

 

1. Co si představujeme, že by sněm měl řešit?

 

2. Co my, jako sekulární františkáni i jednotlivci, můžeme pro sněm a církev udělat?

 

úvahy na daná témata je možno zasílat i písemně do konce března 1998 na sekretariát národní rady:

 

Sekretariát NR SFŘ, kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno

 

Novým národním duchovním asistentem SFŘ byl za řád minoritů jmenován otec Miroslav Paluch OFMConv., který v této službě nahradil otce Kryštofa Skibinského OFMConv. Povede exercicie 16. až 20. září na Velehradě místo P. Lukáše Šebáka OFMCap.

 

Pouť naděje pořádaná národní radou SFŘ bude zahájena v sobotu 14. února mší sv. v 10:00 na Levém Hradci (doprava autobusem č. 350 z Prahy, metro Dejvická, trasa A, odjezd v 9:25 nebo z Prahy - Masarykova nádraží vlakem v 8:53 do stanice Žalov). Z Levého Hradce pokračuje pouť pěšky do Prahy na Strahov k soše P. Marie z exilu.

 

 

 

Nezapomněli jste odeslat předplatné na Poutníka?  Složenka byla vložena do čísla 11/97.  Jestliže se Vám  ztratila, můžete předplatné uhradit složenkou typu A nebo převodem na číslo účtu čas. Poutník: 150459-028/0800, konst. symb.: 359, Česká spořitelna, a. s., Jugoslávská 19, 120 24 Praha 2. Je-li Vám milejší již předtištěná složenka, napište nám do redakce nebo zavolejte, rádi Vám ji znovu pošleme.