Zprávy

Pouť do Poříčí nad Sázavou

 

Od smrti  dr. Františka Noska (1886-1935)  putují terciáři a další přátelé  k jeho hrobu při kostele sv. Havla (u řeky) a na mši svou, která je tam za něho obětována . Letos bude tato mše sv. sloužena  v sobotu 18. dubna 1998 v 16 hodin. Svou účast přislíbil otec biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap.

 

Bratr Nosek byl po dobu patnácti let členem Poslanecké sněmovny a po několik let i členem vlády našeho státu. Ke svým úkolům přistupoval v duchu  významu slova ministr, tj. jako ten, kdo slouží celé státní pospolitosti, nikoli pouze své straně. Svou službu konal v duchu Božích přikázání a evangelia, a tak byla vlastně službou Bohu. V naší době vnitropolitické nejistoty si bratr Nosek zaslouží, abychom věnovali zvýšenou pozornost jeho příkladu. Proto jsou všichni srdečně zváni na tuto pouť.

 

Přehled vlakového spojení z Prahy do Poříčí:

 

11.19       13.19       14.49      Praha hl. n.                    19.25       20.25

 

                14.13       15.43                                            18,30       19.30

 

               --------------------     Čerčany (přestup)   ------------------------

 

                                15.47                                            17.10       19.15

 

12.25                       15.53     Poříčí n. S.                      17.04       19.09

 

                                              Benešov

 

Pozn.: účastníci pěší pouti se sejdou v Benešově při severním východu z nádraží ČD.

 

Potvrzení heroických ctností Padre Pia

 

V přítomnosti papeže Jana Pavla II. byly 18. prosince oficiálně potvrzeny heroické ctnosti známého kapucínského kněze Padre Pia z diecéze Manfredonia. Toto potvrzení je  potřebné k zahájení blahořečení tohoto kněze, který je zvláště v Itálii velmi uctíván. Nyní začíná další fáze tohoto procesu: shromažďování dokladů o zázracích, které se staly na jeho přímluvu.

 

Setkání františkánské mládeže

 

Sejdeme se v pátek 6.3. v 18 hodin před farou ve Vysokém Mýtě a rozloučíme v neděli 8.3. po obědě. Téma setkání: Duch sv. a naše každodenní povolání. Nezapomeňte s sebou karimatku, spacák, Písmo, breviář a zpěvník Hosana.

 

Kontaktní adresa: Bohunka Pízová, Kozí 13, 110 00 Praha 1, tel. (02)2313563.

 

Nemocní a opuštění

 

Národní rada SFŘ by ráda navázala kontakt s nemocnými a osamělými sestrami a bratry, kteří nemají žádné společenství. Ozvěte se národní radě na adresu sekretariátu: Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno

 

Kalendář SFŘ na rok 1998 (březen - říjen)

 

6. - 8.3. - setkání františkánské mládeže, Vysoké Mýto

 

21.3. - 3. seminář pro formátory, Praha

 

25. - 29.3. - exercicie na Svaté Hoře

 

28.3. - 3. seminář pro formátory, Olomouc

 

18.4. - pouť do Poříčí n. Sáz. ke hrobu dr. F. Noska

 

18.4. - 4. seminář pro formátory, Praha

 

25.4. - oblastní setkání, Hradec Králové

 

25.4. - 4. seminář pro formátory, Olomouc

 

19. - 26.4. - exercicie na Svaté Hoře

 

27. - 29.4. - formační setkání pro duch. asistenty, Sv. Hora

 

2.5. - mariánská pouť Prahou - 260. ročník

 

23.5. - 5. seminář pro formátory, Praha

 

30. - 31.5. -  kapitula na Velehradě a pouť naděje

 

6.6. - 5. seminář pro formátory, Olomouc

 

2. - 6.7. - setkání františkánské mládeže, Cvilín u Krnova

 

              (termín bude ještě upřesněn)

 

6.9. - pouť na Petřín  - zahájení školního roku, Praha

 

12.9. - františkánská pouť do Vídně

 

19.9. - pouť na Hrádek u Vlašimi - oblastní setkání SFŘ

 

l6. - 20.9. - exercicie na Velehradě

 

2. - 3.10. - společná obnova biřmování, Svatý Hostýn