Zprávy

Ve dnes 28. - 30. října navštíví  naši provincii  sv. Václava generální vikář br. Stephen Ottenbreit spolu s generálním definitorem Kapistránem Martzallem.

 

 

V sobotu 22. srpna v 11 hod.   v  kostele  Panny Marie Sněžné  v Praze  složí  do rukou provinčního ministra slavné sliby bratři Felix, Filip, Lukáš a Ignác.

 

 

30. srpna v mateřinci v Praze-Břevnově složí věčné sliby sestry Immaculata a Dominika OSF.

 

 

Výročí kněžského svěcení bratří františkánů:

 

20. 6. 1948    -   50 let

 

Anselm Miroslav Kopecký, Florian František Štětina,

 

+František Josef Marášek,  +Patrik Josef Kalabis

 

4. 7. 1948   -    5O let

 

Aleš Vojtěch Zlámal, Bernard Drahoslav Říský, Norbert Stanislav Šamárek, Vladimír Jindřich Řehka

 

+Benvenut Emil Matošinka

 

4. 7. 1943   -   60 let

 

Šimon Jaroslav Zuzka, Jan Sankander Veselka

 

29. 6. 1933    -   65 let

 

Stanislav František Juřík

 

 

Plzeňská františkánská komunita se koncem května přestěhovala z  bytu v Plzni-Vinicích do nedalekého nově zrekonstruovaného farního domu.  Její nová adresa: Bratři františkáni, Komenského 17, 323 13 Plzeň - Lochotín.

 

 

O. Maksymilian Dubrawski OFM, dosavadní kustos františkánské kustodie na Ukrajině, byl 7. května Janem Pavlem II. jmenován pomocným biskupem Kamieniecko-podolské diecéze na Ukrajině. Biskupské svěcení přijal 27. června t.r.

 

 

7. června se uskutečnilo oblastní setkání členů SFŘ v  objektech kapucínského kláštera v Olomouci.  účastna byla společenství z Moravy a Slezska a delegace z Prahy.

 

 

5. června  vysvětil olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner křesťanské vzdělávací a kulturní centrum SONUS v Přerově.  Toto cerntrum bude sloužit k vzdělávacím akcím pro všechny věkové skupiny zájemců. Bude zajišťovat pravidelnou výuku náboženství žáků základních a středních škol, počítá se i s koncerty pro mládež i dospělé,  s  přednáškami  z různých oborů. seznamováním s historií středomoravského regionu atp.

 

 

8. záží letos nebude v Hájku poutní mše. Klášter je staveništěm. Zatím byl odstraněn havarijní stav zdiva a střechy ve dvorní části východního křídla, zajištěny nejvíce ohrožené pilíře, odvodněna kvadratura a začalo se s odstraňováním vojenských jízdních betonových drah v ambitu. Tyto skutečnosti brání konání poutních slavností, nebrání však skupinám dobrovolných pracovníků  pomoci při záchraně kláštera. Zájemci se hlaste u p. Langa (správce objektu), telefon: 0312/697125 nebo u kvardiána konventu v Praze u Panny Marie Sněžné, telefon: 02/24225731.