"Efekt pizzy" a reinkarnace

Sliwinski, Piotr Jordan OFMCap.

     Pizza je italským produktem, který zná celý svět. Zatoulala se všude, dostala se prakticky do každé země na světě. Dnes náš průměrný občan může bez větších potíží ochutnat tuto specialitu italské kuchyně. Pravda je, že mnoho Italů tvrdí, že nikde se nedostane tak dobrá pizza jako v Neapoli. V malé pizzerii ukryté v úzkých uličkách města staré části města energická Neapolitánka roznáší na dřevěných talířích lákavá barevná kola, i prostou pizzu margherita (kopretina), i přebohatou pizzu quattro stagioni (čtyři roční období), i jemně chutnající pizzu quattro formaggi (čtyři sýry). Opravdu jsou to často malá arcidíla kuchařského umění! Těžko se však můžeme divit mistrovství neapolských pizzaioli, vždyť pizza vznikla v jižní Itálii. Zbytky těsta, z něhož v chudých vesnicích pekli chléb, nechávali do večera a z něho s přidáním rajčat a sýra pekli pizzu pro rolníky vracející se domů po celodenní práci. Z prosté večeře chudých lidí se pizza postupně povznesla na úroveň lahůdky populární na celém světě.

     Tato závratná kariéra z ní udělala model sloužící k popisu mnoha zajímavých jevů současné kultury. Často se mluví o efektu pizzy a má se na mysli výrobek, výtvor či myšlenka, v některé kultuře ne první velikosti, který náhle v jiných kulturách nabývá překvapující popularity, přitom často mění svůj původní ráz.

     Školským příkladem efektu pizzy je popularita myšlenky reinkarnace (převtělování) na Západě. Reinkarnace je ve velkých východních náboženstvích - hinduismu a buddhismu, přes všechny rozmanitosti, které v nich jsou - smutnou nezbytností. Člověk, který ideálně prožije svůj život, má se sjednotit s absolutnem, v němž nalezne své plné štěstí. Opětovné vtělení je znamením, že nedospěl ještě do takové dokonalosti, aby mohlo k tomuto sjednocení dojít. Naproti tomu reinkarnace přijímaná a propagovaná na Západě, zvláště různými skupinami New Age, má ráz zcela jiný. Stává se jakýmsi zabezpečením, typem posmrtného pojištění zaručujícího v dalším vtělení zakoušení všech těch projevů štěstí, často chápaného jako příjemnost, které člověk v tomto životě postrádá. Reinkarnace přebírá rovněž úlohu záruky správnosti určitých mravně pochybných rozhodnutí. Příznačné jsou tu příběhy hrdinek románů Shirley MacLaine. Svazek s ženatým mužem hrdinky Out on a Limb nachází uspokojující vysvětlení v předpokladu, že v předcházejícím vtělení byli manželé.

     Pochopitelně efekt pizzy nemusí mít ráz jen negativní. Stačí třebas poslouchat překrásné kánony z Taizé. Kontemplativní hudba ekumenického společenství stala se vlastnictvím celé západní kultury. Často ji poslouchají lidé nevěřící, kteří nepřijímají její náboženskou výpověď, avšak zakoušejí uklidnění a uvolnění při poslechu mnohojazyčných kánonů Taizé. Písně společenství z Taizé staly se součástí evropské kultury. Takových příkladů by se dalo uvést více. Ukazují jasně, jak model nazvaný efektem pizzy dobře objasňuje určité jevy ve světě, který nás obklopuje.

                        Piotr Jordan Sliwinski OFMCap

                       PRZEWODNIK KATOLICKI 45/1997

                       Z polštiny přeložil Radim Jáchym OFM