: Napomenutí 27

František z Assisi, sv.

Kde je láska a moudrost, tam není strach ani bezradnoast. Kde je trpělivost a pokora, tam není hněv ani zármutek, Kde je radostná chudoba, tam není chamtivost ani lakota. Kde je pokoj a rozjímání, tam není neklid ani rozčilování. Kde střeží dům bázeň Páně, tam nepřítel nenajde přístup. Kde je milostrdenství a zdrženlivost, tam není nestřídmost a tvrdost.

Sv. František: Napomenutí 27