RADIO DAMIAN

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Při ohláškách v kostele bylo oznámeno, že „v sakristii je k dostání POUTNÍK a františkánský časopis NEZBEDA“ – slyšel jsem dobře?

Odpověď: Zcela přesně, jen pořadí slov je maličko jiné: „V sakristii je k dostání františkánský POUTNÍK a časopis NEZBEDA.“

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Je pravda, že Židé přišli do Zaslíbené země z Ameriky?

 

Odpověď: Tato hypotéza je sice zajímavá, opírá se však o nesprávné čtení lektora ve Vašem kostele o vítězství Mojžíše a Jozua v bitvě s Amalečany, nikoli Američany (Ex 17,8-16).

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Proč František tolik zdůrazňoval výrok evangelia, že si bratři nemají brát peníze do opánků (Mk 6,8)?

Odpověď: Zřejmě to zkusil a tlačily ho.

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Přijímají františkáni do řádu ženy?

 

Odpověď: Je pravda, že byl přijat do řádu bratr Zuzka, který pro utajení dostal jméno Šimon; když to prasklo, odešel do španělské Valencie, kde žije dosud.