Zprávy

Karmelitánské nakladatelství vydalo v letošním roce soubor homilií, článků a rozhovorů papežského nuncia v Praze z let 1990-1998 (Giovanni Coppa: Buďte věrní. Kostelní Vydří 1998. 472 stran. Vázaný výtisk 198 Kč). Poněvadž  jde o výbor, s radostí oceňujeme, že v publikaci je na str. 309-310 otištěná homilie pana nuncia, pronesená 17. 4. 1883 v Poříčí nad Sázavou o františkánském terciáři dr. Františku Noskovi. Noskova osobnost se tak znovu dostává do širšího povědomí katolické veřejnosti.

 

Dvanáct členů komunity SFŘ Přerov se ve dnech 5.-8. srpna zúčastnilo duchovního cvičení u Bělotína na Hranicku, okr. Přerov. Hlavním exercitátorem byl otec Jan od Kříže Podlaha OFM, na  setkání se podílel br. Česlav Křížala OFM zvláště při udílení obláček dvěma čekatelům a profese jednomu z nejmladších našich sekulárních františkánů v přerovském společenství.

 

 

Modlitební setkání františkánské mládeže

Tzv. „chýšky“ se budou konat na několika místech současně ve dnech  20.-22. listopadu. Přihlášky posílejte na adresu: František Žídek, Pouchovská 877, 503 41 Hradec Králové.

 

 

Mezinárodní setkání františkánské mládeže

V příštím roce uvažujeme o organizaci mezinárodního setkání františkánské mládeže z východních zemí. Najdou se ale dobrovolníci ochotní zapojit se do organizace? Prosíme, pište na sekretariát národní rady SFŘ, kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno.

 

 

Národní společenství SFŘ v Zambii, které letos oslavuje 50 let od svého založení, nabízí  bratrským společenstvím SFŘ možnost dopisování v anglickém jazyce. Adresa:

 

J. C. Tinalesa,

 

P. O. Box 40892

 

Mufulira

 

Zambia

 

 

14. listopadu  uplyne dvacet let  od  úmrtí vědce a františkánského terciáře RNDr. Jiřího Mrázka CSc. (17. 4. 1923 – 14. 11. 1978). Byl členem Akademie věd, vynikajícím matematikem a fyzikem světového jména. Osobnost tohoto  vědce a hluboce věřícího člověka  blíže poznáme z knihy Benedikta Holoty OFM „Hovory na nemocničním lůžku“.

 

 

26. června se konalo v Plzni setkání národní rady SFŘ, která spolu s místním společenstvím zahájila Rok řehole návštěvou meditační zahrady- Památníku obětem zla. Po křížové cestě v meditační zahradě následovaly večerní chvály a mše sv. v kapli této zahrady. V homilii otec Augustin OFMCap. připomněl, že základní tématem Roku řehole je heslo: Řehole – dar Ducha, který nás přivádí k Otci.