Svatý Diego (Didak) z Alkaly OFM

Čech, Zdirad

13. listopadu           + 1463

Pozoruhodný muž, který přesto, že nepřijal kněžské svěcení, byl apoštolem na Kanárských ostrovech, pak byl jmenován kvardiánem v domovském klášteře sv. Františka v Arrifare a pak pověřen založením nového kláštera v Alkale  poblíž Madridu, kde byl novicmistrem pro bratry laiky. Svatě žil, za svatého byl už za svého života pokládán a Hospodin skrze něho ukázal mnoho zázraků. Podobně jako svatá Alžběta Durynská neznal míru v rozdávání chudým, a také se o něm vypráví podobná příhoda: když jednou, jako tolikrát předtím, nesl v hábitu ukrytý chléb pro hladovějící, zastavil ho představená. Snad chtěl bratra pokárat  za přílišnou štědrost – bylo období všeobecné nouze a ani v klášteře neměli dostatek -. ale uviděl v Diegově náručí jen záplavu růží.

Kresbu světcovy postavy provází znak papeže Sixta V., který dal Diegovo jméno r. 1588 zapsat přímo do seznamu svatých (i tím je podoben svaté Alžbětě).

Pozn.: Někdy je Diegův svátek kladen na 27. listopad, ale důvod není zřejmý. úmrtním dnem je 12. listopad, za den památky byl při kanonizaci určen 13. listopad.

Zdirad Čech