NOVÉ KNIHY

Šotolová, Olga OFS

Leonard Lehmann: František, mistr a učitel modlitby

 

„Pane, nauč nás modlit se“ (Lk 11,1), žádali apoštolové Ježíše, když se jednou vracel z osamělého místa, kam se uchýlil, aby v tichu a samotě rozmlouval s Otcem. Stejnou prosbu jako apoštolové vyslovuje snad každý, kdo hledá cestu k Bohu. Mezi učiteli duchovního života nás k živému Bohu spolehlivě vede sv. František z Assisi, o němž již jeho současníci říkali, že se  nejen stále modlí, ale že je sám modlitbou.

V úvodním slově ke knížce Leonarda Lehmanna bratr Jiří Paďour OFMCap. ozřejmuje život z modlitby sv. Františka: „Skutečně s užitkem budeme tuto knihu číst, když se způsobu Františkovy modlitby budeme  přibližovat a objevovat ji. Od první zaznamenané modlitby z doby obrácení, přes různé hodinky, litanie, výklad Otčenáše, až k Sluneční písni. Z jeho modlitby cítíme především radost jednoduchosti. V jeho prostotě nalezneme úžasné bohatství. Zjistíme, jak hluboké je naše nitro. Jak nás Duch sám přenáší přes hranice vymezující určitý prostor či vztahy. Do celého světa. A zpět do Betléma. A k začátku stvoření. A vzhůru k poslednímu soudu. Rozpějí objímající celý svět. Poněvadž tentýž Bůh učí odpouštět, zahrnuje Františkova modlitba i nepřátele. Už mu (nám) nic nevadí a nebrání v lásce…“

Každá kapitola knihy končí praktickými pokyny k osobní nebo společné meditaci nad Františkovým láskyplným hovorem s Bohem, aby i nás bezpečně k němu přivedl.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 1998, cena 129.-Kč.

Šot.

 

 

 

 

 

 

„A ty, Betléme, … z tebe vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli. Jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem“ (Mich 5,1).

 

 

Radost z narození  Spasitele a pokoj a dobro  a lásku našeho Pána po celý rok 1999

přeje

redakční rada POUTNÍKA