Zprávy

Kalendář SFŘ  na rok 1999

27.-28.2. - 1. seminář pro formátory, Praha

7.-13.3. - exercicie, Praha, klášter kapucínů

13.-14.3. - 1. seminář pro formátory, Olomouc

11.-13.4. - seminář pro duchovní asistenty

1.5. - mariánská pouť Prahou

 

1. týden v červenci - setkání fr. mládeže na Cvilíně

5.7. - setkání s biskupy na Velehradě


červenec - exercicie pro formátory, Koclířov

17.-24.7. - setkání fr. mládeže stř. Evropy, Jílové u Prahy

1.-2.10. - svatohostýnská františkánská pouť

 

17.-23.10. - exercicie, Olomouc, klášter kapucínů

13.-14.11. - 2. seminář pro formátory, Olomouc

20.-21.11. - 2. seminář pro formátory, Praha 

Setkání církevních hnutí s biskupy

Bratři Augustin Šváček a František Reichel zastupovali SFŘ dne 22.9. na setkání s biskupem Radkovským, předsedou komise pro laiky při ČBK. Otec biskup přirovnal význam setkání církevních hnutí se Svatým otcem, které se konalo v letošním roce v Římě o svatodušních svátcích, k významu zasedání II. vatikánského koncilu. Proto ČBK připravuje podobné setkání hnutí s biskupy v rámci ČR. Setkání bude 5.7.1999 během národní pouti na Velehrad.

 

Formační seminář pro duchovní asistenty SFŘ

 

Uskuteční se v Praze v klášteře kapucínů na Loretánském nám. 11.-13.4. (začátek 11.4. v 18.00, zakončení 13.4. obědem). Přihlášky na adresu:

P. Augustin Šváček OFMCap., klášter kapucínů,

Loretánské nám. 6, 118 00 Praha 1 - Hradčany

Exercicie

Národní rada SFŘ pořádá v příštím roce tyto exercicie pro terciáře a přátele sv. Františka:

·       7. - 13. března v Praze v klášteře kapucínů na Loretánském nám. Začátek 7.3. v 18 hodin, ukončení 13.3. obědem. Exercitátor P. Augustin Šváček OFMCap.

Přihlášky na adresu (nejpozději do konce ledna):

      Petr Alexa , Krčská 981, 140 00 Praha 4.

·       17. - 23. října v Olomouci v klášteře kapucínů na Dolním nám. Začátek 17.10. v 18.00, ukončení 23.10. po snídani. Exercitátor P. Miroslav Paluch OFMConv.

Přihlášky na adresu (nejpozději do konce srpna):

                Petr Alexa , Krčská 981, 140 00 Praha 4.

 

Semináře pro formátory SFŘ

 

Formační tým připravuje na příští rok 2 dvoudenní semináře pro formátory: zimní a podzimní. Semináře jsou opět pro formátory povinné. Budou se konat, tak jako v letošním roce, na dvou místech, v Praze v klášteře kapucínů na Loretánském nám. a v Olomouci v klášteře kapucínů na Dolním nám., aby se tak umožnila účast formátorům z Čech i Moravy. Doufáme, že se jich v příštím roce zúčastní i formátoři z těch společenství, kteří se dosud na žádném semináři v letošním roce nezúčastnili. Semináře budou zahájeny vždy v sobotu v 10.00 a zakončeny v neděli obědem.

Zimní seminář:                      Praha                     27.-28.2.

                                               Olomouc               13.-14.3.

Podzimní seminář:               Olomouc               13.-14.11.

                                               Praha                     20.-21.11.

Přihlášky na adresu:

Petr Alexa , Krčská 981, 140 00 Praha 4.

Kromě těchto dvou seminářů budou uspořádány jedny exercicie pro formátory (3-4 denní) v červenci v Koclířově. Tyto exercicie jsou zamýšleny jako setkání všech formátorů. Přesný termín bude oznámen později.

 

Největší dílo sv. Františka

 

Tato brožurka o SFŘ byla přeložena z italštiny P. Radimem Jáchymem OFM. Seznamuje nás stručnou formou se vznikem, historií a posláním 3. řádu sv. Františka. Je vhodná nejen pro terciáře a zájemce o vstup do SFŘ, ale i pro přátele sv. Františka. Předpokládaná cena 30 Kč. Přihlášky na adresu: Petr Alexa , Krčská 981, 140 00 Praha 4.

 

úprava generálních konstitucí SFŘ

 

Mezinárodní rada SFŘ informovala o připravované úpravě generálních konstitucí SFŘ, která bude projednávána na generální kapitule v Madridu ve dnech 23.-31.10.1999. Kdo se chce seznámit s navrhovanými změnami, obraťte se na bratra Jiřího Josefa Brothánka, který vám zašle disketu s textem (v angličtině):

Jiří Josef Brothánek, Roubalova 9, 602 00 Brno