Zprávy

400 let od příchodu kapucínů do Čech (13. 11. 1599)

 

V rámci oslav tohoto jubilea vystupuje v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech u Lorety herec, dominikánský terciář, bratr  Gabriel Miroslav Částek. Jeho divadelní představení ke konají vždy v 19,00 (po mši sv.) v tyto pátky r. 1999:

 

29.1. – Exupéry: Citadela,

 

19.3. – Jean Giono: Muž, který sázel stromy

 

28.5. – Evangelium sv. Jana: Bůh je láska

 

18.6. – Jan Vícha: Verše psané pro mlčení

 

26.11. – Sv. Augustin: Na konci cest stojí Bůh

 

V následující sobotu po každém z těchto pátků je v kostele Panny Marie Andělské v 7,30 mše sv. s ranními chválami. Při této liturgii účinkuje Piccolo Coro pod vedeném regenschoriho Marka Valáška.

 

Od 25. března 1999 se bude konat každý dvacátý pátý den v měsíci od 18,00 dop. 19,30 v Loretě v kostele  Narození Páně

 

Loretánské večeřadlo. Jeho cílem je prožít společenství nazaretské rodiny.  Obvyklý obsah: Výklad Loretánských litanií, adorace a meditační hudba a zpěv Piccola Orchestra a Piccola Cora „Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše!“ (srov. „ustavičný úkon lásky“ podle  kapucínky s. Konsoláty Betrone.

 

 

Exercicie v klášteře kapucínů v r. 1999

v Praze Hradčanech – téma: Otec tě miluje. Co uděláš ty?

 

                                                    exercitátor: P. Augustin OFMCap.

 

- pro příznivce sv. Františka   7.3. (od 18,00) - 13.3. (do 12,00)

 

- pro mládež od 18 let             4.4. (od 18,00) -  8.4. (do 12,00)

 

- pro mladší manžely             22.8. (od 18,00) - 28.8. (do 12,00)

 

- pro dospělé muže a ženy     10.10. (od 18,00) – 16.10 (do 12,00)

 

- pro dívky do 18 let               26.12. (od 18,00) – 31.12. (do 8,00)

 

Přihlášky: Exerciční dům, Provincie kapucínů v ČR, Loretánské nám 6, 118 00 Praha l – Hradčany

 

v Olomouci – téma: jako v Praze

 

                       exercitátor: P. Miloslav Paluch OFMConv.

 

- pro příznivce sv. Františka   17.10 (od 18,00) – 23.10. (do 8,00)

 

Přihlášky: Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4

 

Kapacita míst je omezená. Proto  kdo zaváhá…nepojede!

 

 

Víkend se sv. Františkem

14.5. (od 18,00 – 16.5. (do 12,00)

 

pro chlapce od 16 let v klášteře kapucínů, Loretánské nám. 6, Praha Hradčany

 

Přihlášky: br. Serafín, klášter kapucínů, 783 96 újezd u Uničova

 

 

Exercicie pro formátory SFŘ

 

Jak již bylo dříve oznámeno, pořádá národní rada SFŘ v tomto roce zvláštní exercicie pro formátory místních bratrských společenství. Rádi bychom, aby se na těchto exerciciích sešli opravdu všichni formátoři. Exercicie se uskuteční ve dnech 6. - 10. července v Koclířově u Svitav. Přihlásit se je možné na zimních formačních seminářích v Praze a Olomouci nebo (nejpozději do konce března) na adrese: Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4.