Příprava blahořečení P. Jana Evangelisty Urbana OFM

Sestry Apoštolátu III. řádu sv. Františka reprezentované svou generální představenou pověřily dopisem ze dne 4. 11. 1997 generálního postulátora řádu františkánů P. Luca De Rosu, aby převzal také úkol postulátora ve věci blahořečení jejich zakladatele P. Jana Evangelisty Urbana OFM. Postulátor řádu františkánů vyhověl jejich žádosti a jmenoval svým zástupcem (vicepostulátorem)  dekretem č. 472/98 ze dne 21. 9. 1998  P. Petra Alcantaru Houšku OFM a zároveň  se obrátil s prosbou na pražského arcibiskupa Miloslava kardinála Vlka jako ordináře diecéze, v níž jmenovaný kandidát blahořečení   působil a zemřel, aby laskavě otevřel příslušný proces podle norem Svatého stolce. Jeho Eminence otec kardinál po dohodě s vicepostulátorem  žádá tedy všechny věřící, aby pokud mohou poskytnout k nastávajícímu procesu jakékoliv informace, připomínky či námitky týkající se osoby  nebo činnosti P. Jana Ev. Urbana, aby je písemně sdělili pražskému arcibiskupství.