Sekulární františkáni v Brně, klášter bratří kapucínů, kostel Nalezení sv. Kříže

Fišerová, Anežka OFS

Brňáci zdraví sestry a bratry naší františkánské rodiny i ostatní čtenáře Poutníka.

Historie našeho současného společenství, které se schází v klášteře bratří kapucínů v Brně, se vyvíjí osm let. Zakládající členové se začali scházet po příchodu P. Pavla Uhříka OFMCap. do moravské metropole, a ten je naším duchovním asistentem dosud. K naší veliké radosti nám bratr Antonín Řezáč z nedalekých Blažovic potvrdil, že terciáři do zdejšího kláštera dojížděli z brněnského okolí již před mnoha lety. O tom vám ale jistě poví sami blažovičtí sekulární františkáni v jiném čísle Poutníka. Naše společenství se v prostorách kláštera formovalo v padesátých letech za duchovní asistence Msgre Karla Černého.

Naše společenství bylo od samého počátku různorodé – máme mezi sebou důchodkyně, zasloužilé sestry, které v osmdesátých letech poslal P. Alois Moc OFM šířit spiritualitu našeho sekulárního řádu na „moravský venkov“. Kromě těch starších mezi námi najdete také mladé rodiny s dětmi, které se podílí na organizaci manželských setkání v České republice. Přijali jsme mezi sebe i zraněné a rozvedené - různého věku, ale vždy se stejnou bolestí a útěchou v Boží lásce. Jedna takové sestra se zajímá o problematiku sekt a informuje veřejnost o jejich činnosti, šíří katolickou nauku mezi mládeží a je obětavou magistrou úvodní formace našemu společenství.

Děkujeme Pánu, že cestu do našeho společenství nalezli také mladí – svobodní i manželé. K tomu mládí snad jen zbývá dodat, že je nezbytnou podmínkou „jak se k nám dostat“ – mluvíme ale samozřejmě o mládí duchovním, ve kterém věk nehraje žádnou roli.

Protože jsme poskládaní z různých farností brněnské diecéze, pravidelně se setkáváme pouze jednou za čtrnáct dní. Jedno setkání je věnována stálé formaci naším duchovním asistentem, druhé setkání je modlitební. Zvlášť probíhá setkání kandidátů a noviců s magistrou formace. Kromě toho se nám občas podaří sejít se i mimo prostory kláštera. To, co načerpáme z modlitby, formace a bratrského společenství, se snažíme předávat ve vlastních farnostech, kde se mnozí z nás podílí na farních aktivitách. A protože se cítíme být především sekulárními františkány, snažíme se nezanedbávat společné poutě, exercicie a kapituly, kde se můžeme setkávat s vámi ostatními. Jak sami víte, není vždy jednoduché účastnit se každého setkání v rámci našeho národního společenství a skloubit přitom rodinné a další povinnosti. Proto jsme rádi, že nás na mnoha těchto akcích mohou zastupovat dva členové našeho společenství zvolení do národní rady.

Během let se naše společenství pomalu rozrůstalo, někteří přicházejí, jiní odcházejí, mnozí zůstávají. V současné sobě je nás 23 profesantů s trvalou profesí, 2 profesanti s dočasnou profesí a šest kandidátů v období úvodní formace.V tomto roce, kdy slavíme výročí schválení řehole, se zapojujeme do rozjímání nad jednotlivými poselstvími, které nám sv. František v řeholi zanechal. Jako kající bratři a sestry se snažíme o nové obrácení a žití evangelia ve svém světském okolí. K tomu ať nám všem žehná Pán a pomáhá Duch svatý.

Anežka Fišerová

(Fotodokumentace společenství je na str. 3 a 4 obálky)