Zprávy

              Přičlenění Pontifikální mariánské akademie (PAMI) k Antonianu

schválilo generální definitorium. PAMI má mj. za cíl zřízení katedry mariologie bl. Jana Duns Scota a rozvoj studia mariologie v rámci řádu. Prezidentem PAMI jmenoval papež br. Gaspara C. Moralejo OFM ze španělské provincie sv. Jakuba. (Fraternitas 36)

 

 

               Komisi pro reformu řádových struktur

zřídilo na přání generální kapituly generální definitorium. Jmenováni do ní byli: br. Peter Williams (gen. def.), br. Romain Mailleux (Grottaferrata), br. Hermann Punsmann (Antonianum), br. Joseph Chinnici (Santa Barbara Prov., USA), br. Manoel Blanco (Castile Prov., Spain), br. Velimir Blazevic (prov. Sv. Kříže, Bosna), br. Sebastiao  Kremer (Immaculate Conception Prov., Brazílie) a br. Pierantonio Norcini (generální sekretář). 

 

 

               Mariánská pouť Prahou

 

Tradiční mariánská pouť Prahou se koná l. května. Zahájena bude mší svatou v 10 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie  na Strahově. Ve 12 hod. modlitba Anděl Páně u sochy Panny Marie z exilu u Strahovského kláštera. Odtud pěší pouť pražskými kostely, ve kterých se společně pomodlíme vždy jeden desátek růžence. Zakončení v chrámu Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí.

 

 

               Setkání ministrů místních společenství SFŘ

 

Národní rada  svolává  na 1. květen setkání ministrů místních společenství SFŘ i členů bývalých národních rad. Začátek v 16.30 hod. v klášteře kapucínů na Loretánském nám. v Praze – Hradčanech.

 

Téma: Jak si ministři představují SFŘ ve třetím tisíciletí? (minulost a budoucnost SFŘ, duchovní zaměření, formace, účast na církevním sněmu atd.).

 

Pokud se ministr setkání nemůže zúčastnit, ať vyšle svého zástupce. Možnost přespání v Praze bude zajištěna.

 

Přihlášky (ti, kdo potřebují zajistit přespání): Petr Alexa , Krčská 981, 140 00 Praha 4.

 

 

              Pouť do Říma na blahořečení otce Pia

 

Poutní zájezd pořádá cestovní kancelář Via Petrof Brno ve spolupráci s brněnskými kapucíny v termínu 30. 4 – 5. 5. Odjezd z Brna 30. 4. v 9 hod.

 

Na programu: účast na blahořečení otce Pia, prohlídka Říma, návštěva San Giovanni Rotondo, zastávka v Padově (bazilika sv. Antonína).

 

Cena: 5 380 Kč.

 

Podrobné informace a přihlášky: CK Via Petrof Brno, Kozí 8, 601 00 Brno,

 

tel. 05-42214021,  fax 05-42213774.