Blahoslavený Jiljí z Assisi OFM

Čech, Zdirad

23. dubna                            + 1252

 

 

Bratr Jiljí (Aegidius) patří mezi druhy sv. Otce Františka. Hodně putoval (navštívil Boží hrob i hrob sv. Jakuba), nesl Dobrou zprávu mohamedánům v Tunisu (a na rozdíl od sv. Berarda a druhů – viz  POUTNÍK 1/1996 – se vrátil živý). Dlouho žil v poustevně, když si mohl vybrat, byl živ raději ze své práce než z almužen, když měl z čeho, rád dával jiným. A vypráví se, že  mu  nebeský Otec dovolil,  když na svátek sv. Jiří umřel, aby s sebou do nebe přivedl všechny, kdo byli ten den v očistci.

 

 

Kresbu postavy blaženého bratra provází znak papeže Pia VI., který r. 1777 schválil nepřetržitou úctu.

 

 

(Pozn.: Protože i sv. biskup a mučedník Vojtěch byl vzat do nebe v týž den, jako sv. Jiří, dává se mu v českém liturgickém kalendáři přednost a svátek svatého drakobijce slavíme v českých zemích o den později.)

 

 

Zdirad Čech