Eucharistická hostina

Claudel, Paul

Chléb náš nadpodstatný dej nám dnes.

Dost mám té many jednoho jitra,

   toho chleba, jenž jako stín

      mizí a přestává.

Dost máme té chuti masa a krve,

   protiví se nám ovoce,

      mléka a medu směs.

Strome života, skutečný chléb nám nes!

Ty sám jsi má potrava.

 

 

Okouším Tebe! Ty svatý svatých

   okoušíš mě zas, hříšníka!

Ó rovnosti lásky!

   Ó Slovo nesdělitelné!

Ó chvíle obcování s Tebou!

Okamžiku, kdy srdce mé

   v Tvém Srdci zaniká!…

 

 

Bože, jakkoli jsi od nás vzdálen,

   láskou jsme s Tebou ve spojení.

Mezi údy a mystickou Hlavou

   přepážky žádné není.

Víme, že každá věc od ostatních

   láskou liší se jedině.

Zveš všechny bytosti,

   jež od Tebe mají své předurčení,

      k eucharistické hostině.

 

 

Paul Claudel

(Hymnus ke slavnosti Těla a krve Páně)