Blahoslavený Rajmund Lullus z Parmy, terciář, mučedník

Čech, Zdirad

30. června                                                                 + 1316

 

 

Jistě je dobré sloužit u skvělého dvora španělského krále. Rajmund Lullus ale odešel k lepšímu dvoru lepšího krále. Vstoupil do Třetího řádu sv. Františka a na Mallorce založil misijní společnost pro práci v arabsky mluvících zemích. Putoval po Evropě a hledal podporu, vysílal bratry po celém středomoří. Sám se vydal do severoafrického Bugia vysvětlovat Saracénům rozdíly mezi křesťanstvím a islámem. Vedl si dobře, a tak vzbudil veliký hněv. Příznivci ho varovali před nebezpečím, ale vrátil se, a odpovědí na jeho Dobrou zprávu bylo kamenování. Polomrtvého kazatele přátelé donesli na loď a vezli domů, zemřel na dohled  rodného ostrova.

 

 

Kresbu světcovy postavy provází znak Mallorky, štít rodového znaku, znak papeže Lva X., který schválil úctu k blahoslavenému Rajmundovi v Maroku, Katalánsku a Mallorce, a znakový štít papeže Pia IX.,  který schválil mešní oficium pro celý řád.

 

 

Zdirad Čech