Sv. Cyril, mnich, a sv. Metoděj, biskup, spolupatroni Evropy

Sušil, František

Hvězdy dvě se z východu

berou v jasném průvodu,

kráčí s blahou

bratří snahou

k slovanskému národu.

 

 

Kde jdou, noci temnota

světlo jasné nespoutá

a kraj celý,

probuzený,

vstává v daru života.

 

 

Vláda zla již umírá,

ctnost své žezlo prostírá,

nad Slovany

vyžádaný

Boží ráj se otvírá.

 

 

Díky, bratři přesvatí,

k vám dnes smíme volati,

ať dar čirý

pravé víry

nikdy se nám neztratí.

                       (Fr. Sušil)