Vicepostulátor informuje

Houška, Petr Alk. OFM

Koncem letošního dubna jsem byl v Římě, abych na Kongregaci pro svatořečení konzultoval otázky týkající se procesu blahořečení našich čtrnácti bratří františkánů, usmrcených, jak máme za to, pro víru v r. 1611 v Praze u Panny Marie Sněžné.

Byl jsem potěšen tím, že na generální kurii našeho řádu je pro tuto záležitost značné pochopení. Generální postulátor řádu br. Luca De Rosa a generální definitor pro slovanské provincie br. Kapistrán Martzall mi řekli, že příprava beatifikace má význam pro celý řád, už proto, že naši kandidáti blahořečení pocházeli z různých evropských zemí. Generální postulátor v dopise, kterým mě vybavil na cestu zpět, píše, že záležitost mnohým leží na srdci.

Potřebný materiál pro blahořečení dokazující mučednictví (Positio super martyrio) musí být ovšem zpracován odborně na vědecké úrovni, dříve než bude vydán tiskem a předložen postupně třem komisím k vyjádření: komisi historiků, teologů a komisi biskupsko-kardinálské. Protože každý člen té které komise musí dostat výtisk, je zapotřebí asi čtyřiceti exemplářů.

Materiál obsahuje sumarium svědectví, bibliografii, dokumentaci o ikonografii, doložení kontinuity soukromého kultu na základě pověsti svatosti (fama santitatis) a svědectví o hrdinských ctnostech kulminujících v mučednické smrti.

Zpracováním toho všeho byl Kongregací pro svatořečení pověřen externí spolupracovník, který není členem a zaměstnancem kongregace. Příslušný pracovník kongregace (relator), který má na starosti více beatifikačních záležitostí, pouze řídí a kontroluje práci svého spolupracovníka. Dotyčný laik je skutečný odborník s doktorátem filozofie.

Já jsem se vrátil domů s úkolem pátrat po knihovnách za účelem úplné dokumentace uváděných pramenů.

Věřící, zvláště všechny přátele sv. Františka, chtěl bych povzbudit, aby soukromě vzývali naše umučené bratry – kandidáty beatifikace – o přímluvu ve svých potřebách. Nejde prozatím o prokázání zázraku: ten není pro beatifikaci mučedníků zapotřebí, ale i o prostá vyslyšení. Prosím, aby takové případy mi byly ohlášeny. Už proto, že věřící se obrací na uvedené bratry s prosbou o přímluvu, má svou váhu jako důkaz kontinuity soukromého kultu, jak jsem výše uvedl. Mám již k dispozici některá svědectví o vyslyšení, jež mají váhu, jedno dokonce z ciziny.

Mohu říci, že zájem o kauzu 14 bratří vzrůstá a někteří lidé se ptají, kdy už bude beatifikace. Mohlo by to být už v době nepříliš vzdálené, protože zpracování materiálu pro komise (Positio super martyrio) se chýlí ke konci. Naše provincie tak splatí svůj staletý dluh.

Petr Alk. Houška OFM

vicepostulátor