Zprávy

Dne 14. června, právě v den 29. výročí úmrtí otce provinciála Metoda Řezníčka OFM, oslavili mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné v Praze padesát let své kněžské služby otcové Vít Husek, Řehoř Mareček a Bedřich Smištík. Fotodokumentaci a homilii při této mši svaté přineseme v příštím čísle.

 

 

 

Exercicie

Ve dnech od středy 6. září od 13. hod. do soboty 11. září do oběda se konají exercicie v Novém Městě nad Metují, které pořádá místní společenství SFŘ Přerov. Exercitátor: P. Jan Linhart OFS. Bydlet se bude na faře, cena 100.-Kč na den. Zájemci se hlaste na tel. 0641/206256 – ing. František Vomáčka, Pod dubičky 7. 750 02 Přerov – újezdec.

 

 

Pouť na Hrádek u Vlašimi – 25. září

 

Sraz na Dolním náměstí ve Vlašimi. Odtud v 9.15 hod. začíná pěší putování údolím Blanice na Hrádek. Program: mše svatá ve 12.00 hod., duchovní slovo, návštěva hrobu bývalého duchovního asistenta SFŘ otce Aloise Moce OFM v Radošovicích.

Spojení autobusem: z Prahy – Roztyl (trasa metra C) do Vlašimi, odjezd v 7.40 hod., příjezd do Vlašimi v 8.44 hod..

Spojení vlakem: z Prahy rychlíkem do Benešova (odjezd z hlavního nádraží v 7.13 hod., z Prahy – Vršovic v 7.18 hod., příjezd do Benešova v 7.59 hod.), v Benešově přestup na vlak do Vlašimi (odjezd z Benešova v 8.02 hod., příjezd do Vlašimi v 8.50 hod.).

 

ZCŠ sester voršilek, Ostrovní 9, Praha 1, tel. 290416, 291163, přijme učitele s aprobací zeměpisu a angličtiny. Nástup od září. Ve škole vedené v křesťanském duchu vás čeká pěkné pracovní prostředí. Přihlášku se stručným životopisem pošlete co nejdříve.

 

Pomoc farnosti v Poříčí n. S.

Na konci jara každoročně putujeme do Poříčí n. S. na mši svatou v kostele sv. Havla a k modlitbě u hrobu dr. Noska a na přátelské setkání v sále vedle kostela sv. Havla, v malé budově, která kdysi sloužila jako škola. Farnost dokázala budovu z velké části opravit včetně nové střechy. Pro pokračování v pracích se již nedostává finančních prostředků. Zvláště naléhavá je instalace vodovodu a vybudování sociálního zařízení, aby se středisko mohlo začít opravdu využívat. Podle dnešních úvah je zapotřebí ještě cca 500 000.-Kč. Obracíme se proto na dřívější i současné poříčské poutníky, na terciářské společenství a vůbec na všechny, kteří mohou něco udělat pro tuto dobrou věc. Prosíme, podejte spolu s námi pomocnou ruku příspěvkem, který je možno zaslat na účet č. 104457128/0800, vedený u České spořitelny Benešov. Název účtu: „Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou,“ variabilní symbol  3 (pro dary na tento účel). Svým darem místu, které měl bratr Nosek rád a kde očekává vzkříšení jeho tělo, splatíme alespoň trochu velký dluh, který máme vůči tomuto vynikajícímu křesťanovi.

Za poutníky SFŘ při kostele sv. Anežky v Praze-Spořilově M. Müller OFS

 

 

Exercicie

17 – 23. října v Olomouci v klášteře kapucínů na Dolním náměstí. Začátek 17. 10. v 18.00 hod., ukončení 23. 10. po snídani. Exercitátor: P. Miroslav Paluch OFMConv.

Přihlášky na adresu (nejpozději do konce srpna): Petr Alexa , Krčská 981, 140 00 Praha 4.