RADIO DAMIAN

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Je graduál schodiště do nebe?

 

Odpověď: Může být do nebe, ale také do pekla, podle toho, zda se zpívá vysoko nebo bručí.

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Nevím, zda biskupský notář je ten pán, co zpívá vedle biskupa, anebo knížka, kterou biskupovi přidržuje před nosem jako kancionál.

Odpověď: Biskupský notář je pán, co zpívá podle paragrafů, ne podle not.

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Jmenuje se to, co má pan farář na hlavě, „kvadrátek“ proto, že je to vyztuženo drátem?

 

Odpověď: Nikoliv, tento název znamená „malý kvádr“, a pokud nevíte proč, tak si to zkuste posadit na hlavu.

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

Znamená „tunicela“ příliš těžkou celu (za trest)?

 

Odpověď: Nikoli, má význam tu-ni-cela“ a připomínat tak biskupovi, že když tuhle košili oblékne, tak musí zapomenout při liturgii na všechno pohodlí.