Zprávy

Zprávy

 

Dne 13. listopadu uplyne 400 let od chvíle, kdy na pozvání pražského arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé přišli do Čech první bratři kapucíni pod vedením sv. Vavřince z Brindisi. Toto významné výročí oslaví čeští kapucíni ve dnech 17. – 18. září 1999 následujícím programem:

 

V pátek  17. září ve 20 hod. bude slavena hodinová vigílie ke cti sv. Františka v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, v sobotu  18. září v 10 hod. bude v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava slavena děkovná pontifikální mše svatá za předsednictví biskupa J. Škarvady a odpoledne téhož dne v  15 hod. budou oslavy zakončeny mariánskou pobožností v pražské Loretě.

 

Provincie kapucínů v ČR srdečně zve všechny bratry a sestry ze SFŘ i všechny ostatní příznivce sv. Františka ke spoluúčasti na těchto oslavách.

 

 

Jak najít sám sebe

Tato příležitost se nabízí mladým mužům na faře v Ostravě-Heřmanicích, kde působí křesťanské společenství života a modlitby, které se snaží nacházet odpověď na svou životní cestu.

Budete-li mít zájem takto žít, zavolejte nebo pište na adresu: Jiří Kroupa, Sekulární františkánský řád, B. Václavka 19, Ostrava-Bělský Les 700 30, tel. 069/6717686.

 

 

Františkánská pouť na svatý Hostýn

 

Tato tradiční františkánská pouť se letos uskuteční v pátek 1. října a v sobotu 2. října. Hlavním tématem letošní pouti bude oslava smíření s Otcem (k tomu doporučujeme přečíst si článek Radostné setkání s milosrdným Otcem v tomto čísle Poutníka).

 

Předpokládaný program:

 

pátek 1. října - v 19 hodin začíná v bazilice liturgie smíření nejprve kající bohoslužbou, následuje adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, během adorace bude možnost přijetí (slavení) svátosti smíření, zakončení svatým přijímáním a radostnými chválami milosrdného Otce. Nocleh zajištěn v poutním domě, placení na místě;

 

sobota 2. října - 8:30 ranní chvály a setkání s národní radou SFŘ v poutním domě, mše svatá v 10:15 v bazilice, po obědě (asi ve 13:00) závěrečné požehnání.

 

Františkánská mládež se v pátek 1. října a v sobotu 2. října účastní programu spolu s ostatními poutníky, její setkání pokračuje v sobotu odpoledne vlastním programem, zakončení v neděli 3. října v poledne. Spacák, breviář a zpěvník Hosana s sebou. Podrobnější informace: František Žídek, Pouchovská 877, 503 41 Hradec Králové.

 

Podrobnější a případně upřesňující informace k celé pouti budou v zářijovém Zpravodaji národní rady SFŘ.