Blahoslavený Gandolf z Binasca OFM

Čech, Zdirad

17. září                                      + 1260

 

 

Kněz Gandolf, rodák u Binasca v Milánském vévodství, procházel napřed jako kazatel severní Itálii, aby  rozněcoval víru, později byl vyslán na Sicílii do města Politio. Vedl bezúhonný život, postil se a rozjímal o svatých věcech, byl velmi skromně živ a nemiloval zahálku. Pilně vysvětloval učení církve, konal dobré skutky a díky svému zvláštnímu daru dokázal při kázáních účinně povzbuzovatl posluchače, aby svůj kříž nesli s radostí.

 

 

Znakový štít patří papeži Urbanovi VIII., který r. 1632 prohlásil otce Gandolfa za blahoslaveného, a znak papeži Lvovi XIII., který r. 1881 schválil a potvrdil kult.