Pastýři

Paczkowski, Celestyn OFM

Asfaltová cesta vedoucí z Jeruzaléma do Jericha se vine mezi skalami a písky pouště rozpálenými sluncem. V jednom místě je možno spatřit rudé skály hor Adummin (= krvavých), které, jak hlásá legenda, zčervenaly od krve cestujících zavražděných divokými kočovníky.

Turisté a poutníci projíždějící touto trasou velice pozorně sledují terén, třebas ne kvůli beduínským lupičům: mohou tu vidět a fotografovat stany beduínů. Pohled je opravdu nezvyklý: stáda hubených ovcí a koz obklopují stany postavené ze všech možných materiálů - od vybledlých látek až po plechy a kusy dřeva. Lidí je vidět málo; jejich přítomnost prozrazuje jen dým ohnišť.

V Písmu sv. stále narážíme na zmínky o pastýřích a stádech. Na základě těchto úryvků jsme si udělali rovněž názor o způsobu jejich života. Naše představy se však neshodují s tím, s čím se setkáváme ve Svaté zemi. Pohled na beduíny téměř každého rozčaruje, neboť nijak nepřipomínají postavy z našich jesliček.

V životě těchto kočovných pastýřů se od biblických dob patrně změnilo jen málo, možná méně než si myslíme. Naše časy jim daly jen několik ne vždy potřebných věcí, zato však na př. televizory, jejichž antény se tyčí nad stany.

Jejich způsob života je dnes pro nás nepřitažlivý, anachronický, nesrozumitelný. Musíme si však uvědomit, že právě takovým lidem Bůh zjevil největší tajemství: narození svého Syna. Pastýři neznamenali nic ve velkém světě, přijali však pozvání anděla a nepřehlédli Krista, třebaže byl tak chudý a obyčejný.

Beduíni žijící na poušti, kteří jsou dědici prvních svědků Novorozeného, nehodí se do našeho světa techniky a spěchu. Stejně tak jeskyně Narození se může zdát anachronická mezi našimi domy a továrnami.

Stany beduínů mizí stejně rychle, jako se objevují. Podobně mizí i pastýři z vyprávění evangelia. Dál už jiní - učení, známí, slavní, mocní - vzali do rukou historii Narození Páně, počátku spásy. Zůstal však Betlém a ti beduíni-pastýři, kteří dokážou chodit jen po pastvinách života s obavou, aby se neotrávili zlem a nepřešli lhostejně kolem dobra.

Celestyn Paczkowski OFM

Glos sw. Franciszka 12/1992

Z polštiny přeložil: Radim Jáchym OFM