Život ve znamení TAU

Schneider, Herbert OFM

4. Znamení pozornosti

 

 

Ve znamení TAU dostává i stvoření novou kvalitu, případně dostává znovu zpět svou vlastní kvalitu.

Tak dělá František  znamení TAU na věcech, na stromech a zvířatech, na budovách. Ve Fonte Colombo v reatinském údolí v Itálii ukazují ještě místo, kde František umístil znamení TAU.

 

 

Příroda má účast na spáse. Není věci, s níž mohu libovolně nakládat, spíše je vtažena do životního procesu, který vedu jako člověk. Proto se zakazuje bezohledné zacházení s životním prostředím.

 

 

Ve znamení TAU věnuje František přírodě pozornost, která jí náleží. K tomu je třeba vlastní mystika přírody, která se odvozuje ze znamení TAU a dává každému životu jemu odpovídající podporu a pozornost.

 

 

Strom poznačený TAU nemůže být zcela  poražen a zničen, František prosí výslovně, aby strom byl podříznut tak, že by pařez měl ještě naději a mohl vyhnat nové ratolesti (2Cel 165).

 

 

Jistěže smí člověk zapojit přírodu do své služby, avšak jen do služby! Nemá právo ji vykořisťovat nebo zničit.

 

 

Zacházení s věcmi ve znamení TAU se vyznačuje duchem chudoby a úcty, který jim ponechává platnost. Svět chce být chápán a uchováván ve svém vlastním rázu. Když na to člověk zapomíná, natrvalo škodí sobě samému, jak se nám to dost hojně projevuje.

 

 

Již v prvokřesťanských dobách byly trámy nade dveřmi svatyň i obytné domy zdobeny křížem a domy i kostely zasvěcovány znamením TAU. První křesťané projevovali tím i vyznání své víry v život  v pohanském světě (Hugo Rahner, Das mystische Tau, v: Symbole der Kirche, Salzburg 1964). Ve středověku to ještě nebylo zapomenuto, a tak to nachází i František.

 

 

Zasazením TAU do životního prostředí je tomuto prostředí navrácen jeho přirozený ráz. Vyslovuje se mu přání, aby se udrželo při plném životě, aby nově vznikalo a rostlo jako strom života. Ne minus stromu, ba právě ještě život stromu, ale plus života, plná možnost rozvinutí všech schopností a sil. Toto plus nemusí ovšem spočívat v bujném růstu, není také samoúčelem, sotva však může být přítomné v malém a zlomkovitém.

 

 

Je především hmotností v sobě a před Bohem,

 

 

Herbert Schneuder OFM

Leben im Zeichen Tau

 

 

Kaffke-Verlag-Aschaffenburg, 1989

 

 

z němčiny přeložil Radim Jáchym OFM

 

 

 

 

Příště: Znamení malého