Zprávy

Otevřete své uši, otevřete své srdce

Kdy začal Jubilejní rok?

 

Mnoho čtenářů možná překvapí, že i v islámských státech jsou katolické kostely, bohoslužby a velmi pěkná společenství.

 

Koncem listopadu loňského roku jsem byl ve Spojených arabských emirátech v Dubaji. Svátek Krista Krále jsme oslavovali v moderním kostele Panny Marie (postaven byl v r. 1966). Na mši svaté zde bylo více než  dva tisíce lidí. Těch mší sv. o víkendu je  dvanáct.  A právě zde můžete vidět katolickou  církev: Malajci, Indové, Filipínci, Libanonci, Japonci, Číňané, černoši a dokonce pár bělochů. Mše sv. jsou v angličtině. Farnost vedou otcové kapucíni.

 

Již v listopadu bylo vše připraveno na Jubilejní rok: především výzdoba kostela (jubilejní znak), nápisy jak v kostele, tak i na celém nádvoří – citace z Písma apod., na vývěskách informace o akcích k Jubileu, prodej kalendářů se snímky z Říma – centra Jubilea.

 

A Jubilejní rok zde, jako ve všech islámských zemích, kde volným dnem je pátek, zde rovněž začal v pátek 26. 11. A tak tedy již v pátek večer  na všechny, kterých se sešlo přes dva tisíce, otec Daniel Carefolin OFMCap.,  na začátku bohoslužby zahřímal: „Otevřete své uši, otevřete svá srdce…“ A na konci jsme poprvé uslyšeli jubilejní píseň: „Je čas radosti, je čas pokoje…“

 

František Reichel OFS

 

národní ministr

 

 

Marienthal

Marienthal v roce 2000 se bude konat v České republice, a to v termínu 29. 7. – 7. 8. v Říčanech u Prahy.                          

 

Marienthal se koná každý rok obvykle v prvním srpnovém týdnu pokaždé v jiné zemi pro mladé lidi, kteří se chtějí orientovat na spiritualitu sv. Františka z Assisi. První setkání se konalo v roce 1949 v německém městečku Marienthal.  Od té doby struktura programu je až na drobné rozdíly každý rok stejná. Sobota je příjezdový den, ale již večer začíná společný program (seznamovací hry apod.). V neděli dopoledne se sejdou všichni z jednotlivých zemí v národních skupinkách, aby se vzájemně poznali a připravili se na slavení nedělní mše svaté. Vyberou také dva zástupce do mezinárodní rady, která je pak koná odpoledne.  V pondělí se všichni rozdělí do tzv. jazykových skupinek  o 5 – 8 lidech, kteří se během týdne několikrát sejdou, aby rozjímali nad tématem dne a nad texty Písma k němu vybranými. Ve středu se jde na celodenní výlet. Pátek je pouštní den. Ráno je všichni jednotlivě nebo v malých skupinkách ztišeni rozejdou po okolí, aby rozjímali, pozorovali, naslouchali, modlili se, zpívali apod. V podvečer se pak zase společně sejdou ke slavení mše svaté.

 

Následující neděle je obdobná jako ta první – dopoledne národní skupinky a odpoledne mezinárodní rada, navečer mše svatá a po ní závěrečný společný program. V pondělí ráno odjezd domů.

 

Pravidelnou součástí programu jsou odpolední ATELIÉRY (2 – 3x za celý týden). Jde o skupinky s různými aktivitami, např. tanec, natáčení amatérského videa, výlet do okolí, tvořivá činnost, sport apod. Večer je také společný program – např. večer her, zpívání, tanec, františkánská noc apod.

 

Bližší informace získáte na kontaktní adrese: Gabriela Syrovátková, Sadová 454, 551 92 Jaroměř II – Josefov, tel./fax: 0442/813892.

 

 

Oprava z minulého čísla:

 

Mariánská pouť Prahou se letos uskuteční v sobotu 6. května. Zahájení mší sv. v 10:00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, ve 12:00 modlitba u sochy Panny Marie z exilu, odtud pokračuje pěší pouť pražskými kostely (ve kterých se pomodlíme jednotlivé desátky slavného růžence) až do Týnského chrámu na Staroměstském nám. Pouť spolupořádá národní rada SFŘ.