Blahoslavený Morik OFM

Čech, Zdirad

30. března                   + 1236

 

 

 

 

Když rytíř Morik zvaný il Piccolo ležel ve špitále blízko Assisi a čekalo se až umře, protože lékaři si s jeho nemocí nevěděli rady, dorazily do smutných zdí radostné a vzrušené zprávy o skutcích podivuhodného mladíka a jeho druhů, o jejich kázání a věrném následování našeho Pána. Morik po příteli vzkázal tomu Františkovi prosbu o přímluvu u Boha a zakrátko dostal zvláštní odpověď. František veden Duchem svatým namočil kousky chleba v oleji lampy, která hořela v kostele před obrazem Panny Marie, a poslal je nemocnému, který je snědl a uzdraven vstal z lože.  A pak křižák Morik odložil rytířský pás, aby se dal opásat provazovým cingulem, opustil rytířský řád, aby se stal Menším bratrem, odložil honosnou zbroj a ponechal si jen těžký pancíř. Dřívější symbol společenského postavení se mu stal pod hábitem na holém těle znamením pokory. Z téže pokory už nikdy nejedl   vařené jídlo ani maso, ani nepil víno. Prospíval ve znalosti Písma a věrně následoval svého Mistra.

 

 

Zdirad Čech