Blahoslavená Illuminata Bembo z Benátek, klariska

Čech, Zdirad

18. března                               + 1496

 

 

 

 

Illuminata, dcera senátora Lorenza Bemba, zjistila brzo po vstupu do benátského konventu sv. Lucie, že zdejší způsob zachovávání  původní řehole sv. Kláry neodpovídá jejím představám a ideálům, a tak si vyprosila, aby směla odejít do přísnějšího konventu Božího Těla ve Ferraře. Abatyše Kateřina, později zvaná Bolognská (POUTNÍK 5/1997), napřed měla pochybnosti, jestli nová sestra jen z rozmaru nestřídá konventy, ale sama Panna Maria jí v jedné z mystických vizí ujistila o Illumitanině upřímnosti a o opravdovosti jejího povolání.  Později byla Kateřina vyslána do Bologne zakládat nový konvent, také titulu Těla Páně, a Illuminatu vzala s sebou. Udělala dobře, protože Illuminata ukazovala svou hlubokou zbožností a opravdovostí svého prostého života dobrou cestu ostatním sestrám, a po smrti zakladatelky byla zvolena abatyší. V díle Specchio d´illuminazione (Zrcadlo osvícení) vylíčila život své starší přítelkyně a učitelky,  otevření jejího hrobu a úpravu jejích ostatků. Když po třiatřiceti letech v hodnosti abatyše zemřela, byla obecně pokládána za svatou, s tímto titulem ji také uvádějí  některé spisy.

 

 

Postavu bl. Illuminaty provází znak rodiny Bembo, Benátek, Ferrary a Bologny.

 

 

Zdirad Čech