Život ve znamení TAU

Schneider, Herbert OFM

 6. Znamení důvěry

 

 

 Maria ve svém Magnifikat (Lk 1,46-55) říká, že Pán vyslyší ponížené. To jsou především také ti, kdo jsou pro Pána utlačováni a odstrkováni.

 

 

 Řecké slovo, které je zde použito pro vyjádření "poníženosti", zní tapeinós a začíná písmenem TAU.

 

 

 Ti, kdo jsou kvůli očekávání spásy utlačováni a potlačováni, mohou mít naději, a také každý, kdo je ponižován, ať je to podmíněno jakoukoli životní situací.

 

 

 Františkánský duchovní styl se s radostí chopil tohoto spojení TAU s nejmenším písmenem abecedy a význam, že ponížení budou povýšeni, rozšířil právě ve znamení TAU. TAU se stává znamením příslibu pro všechny, kdo očekávají nový život od Boha tak, jako Maria.

 

 

 Hlasatelkou této spásy, zachycené ve znamení TAU, je sama Maria. Ona je solidárně blízko chudým a poníženým, prostým a ovládaným, a je jejich první nositelkou naděje. Tak stojí znamení TAU při utlačených a ponížených, kteří jsou jím povzbuzováni k naději.

 

 

 Pro františkánské rozjímání je Maria i proto na straně malých, kteří sami od sebe nemohou vykázat žádnou moc a žádný nárok před Bohem, protože je Immaculata, která byla počata a zrozena bez dědičné viny. Právě proto musí začít zdola ve světě proviňující se moci. Immaculata nemá, co by nabídla, kromě daru Božího slitování.

 

 

 Mariánský postoj převzatý ve znamení TAU je radostná a chválící důvěra malých a ponížených v úplné naplnění jejich života jako daru spásy od Boha.

 

 

 Ten, kdo se opět najde u ponížených, a před bližním a před Bohem se nedomnívá, že je mocný a nestaví život jen na vlastním výkonu, roste také jako nový strom života, jako růžový stromek, který v Božím zalíbení dojde k plnému rozkvětu.

 

 

 Tak se i člověk ve svém mariánském postoji stane bohatým na statky od Boha, a především je přijat jako syn a dcera, jak to ohlašuje Magnifikat.

 

 

 Herbert Schneider OFM: Leben im Zeichen des Tau,

 

 

 Kaffke-Verlag-Aschaffenburg, 1989;

 

 

 z němčiny přeložil Radim Jáchym OFM

 

 

Příště: Znamení obnovy