Svatá Marie Anna od Ježíše (de Paredes y Flores), terciářka

Čech, Zdirad

26. května                                                       + 1645

Toledský šlechtic Jerónimo Flores de Paredes se jako mnozí jeho krajané na začátku 17. století vypravil do Ameriky a v ekvadorském městě Quintu  se oženil s Marií Annou Granobles Jaramillo. Napřed se jim narodila dcera Jarónima, za pár let druhá, Marie Anna, pak umřel Jerónimo a po několika dalších letech i jeho žena. Starší dcera Jerónima se provdala za kapitána Kosmu de  Casa Miranda a do svého domu vzala dvanáctiletou sestru, které se v rodině říkalo Marianina. A to byla podivuhodná dívka. V deseti letech se zaslíbila Bohu, nejraději měla samotu, v tichu se modlila a konala překvapivé kající skutky, jedla tak skromně a tak málo, jak jen je možné si představit, z domu chodila jen do kostela a  za službou chudým, nemocným a opuštěným domorodcům. Toužila hlásat evangelium v dalekých nebezpečných zemích jako otcové Tovaryšstva Ježíšova, jenže to nebylo možné, a tak přinášela Dobrou zprávu alespoň indiánům v okolí rodného města. Však i to bylo nebezpečné – při morové epidemii nabídla Bohu svůj život za záchranu města, nakazila se při ošetřování nemocných a umřela  půl roku po třicátých narozeninách.  Nebyla na světě dlouho, ale přeci to stačilo, aby jí obyvatelé města v obdivu k jejímu duchovnímu bohatství říkali Lilie z Quinta, dost  na to, aby ji Bůh oslavil mnoha zázraky, i na to, aby vděčnost a láska v srdcích ekvadorců přecházela po celá staletí z generace  na generaci – až k roku 1850, kdy dal papež Pius IX. zapsat  jméno Marie Anny do seznamu blahoslavených a aby po stu letech, v r. 1950, mohl papež Pius XII. představit světu novou světici republiky Ekvador.

Krebu postavy světice provázejí znaky Quinta a Ekvadoru a papežů Pia IX.  Pia XII.