Zprávy

Zlaté jubileum S. M. Jany od Beránka Božího

3. května 2000

 

Do kláštera klarisek-kapucínek jsem vstoupila ve svých třiceti pěti letech. První sliby jsem skládala 3. 5. 1950. Z kláštera nás vyvezli 26. 7. 1950 do Turnova. kde jsme byly internovány rok a dva měsíce. Potom jsme byly rozděleny. Mne samotnou odvezli do Kadaně – pracovala jsem se sestrami alžbětinkami v domově důchodců. Později za mnou přišly i naše sestry. Začátek v Kadani byl velmi těžký, ale říkala jsem si: Pán Bůh mě sem poslal, tak zde budu. Měly jsme hodně práce. Sedm let jsme pracovaly v Chotělicích v ústavu sociální péče, šestnáct let v Onšově, třináct let jsme prožily v charitním domově v Oseku u Duchcova. Snášela jsem ty těžkosti z lásky k Bohu a odevzdávala jsem se do Boží vůle. Vždy jsem trnula, aby mě nevyloučili z řádu. Jsem tak šťastná, že si mě Pán povolal do své služby. Ve Šternberku jsem desátý rok, teď je nás zde čtrnáct sester.

 

„Co tobě dám, ó Bože můj, za nesmírné milosti tvoje?

 

Tys bohat, celý svět je tvůj, mé jmění jsou jen hříchy moje.

 

Co tobě dám za dary tvé,

 

čím odplatím já dluhy své?“

 

                                                           S. M. Jana od Beránka Božího

 

 

Oblastní setkání: Sobínov–Sopoty

Místní bratrské společenství  SFŘ Sobínov-Sopoty zve spolu se svým duchovním asistentem P. Janem Podlahou OFM bratry a sestry františkánské rodiny  k setkání na tomto poutním místě dne 3. června.  Poutní kostel Navštívení Panny Marie  postavili ve 14. století horníci. V kostele je vzácný milostný obraz Panny Marie z r. 1652, Pieta, oltáře sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého. Mezi zajímavá místa okolí patří Doubravské údolí s kaňonem a vodopády, skanzen Veselý kopec, muzeum v Havlíčkově Brodě a řada přírodních rezervací s cennými biotopy směrem na Velké Dářko.

Program: Ráno mše sv., promluva, svačina, dialog, adorace. V 18 hod. mše sv. s nedělní platností. Lze zajistit omezený počet noclehů (fara, noclehárna).

 

Kontakt: Josef Chvojka, údavy 32, 582 63 Ždírec nad Doubravkou.

 

 

 

O co šlo v Madridu?

V říjnu 1999 se konala v Madridu kapitula SFŘ, na jejímž programu byly novelizace Generálních konstitucí a Stanov SFŘ.  Z 54 národních společenství   na kapitulu vyslalo svého zástupce 46 společenství.  Naše sekulární františkány zde zastupoval br. František Reichel.

 

 

 

Mezifrantiškánské komunity

 

Čtyři generální ministři (OFM a TOR) se rozhodli vytvořit pro Jubilejní rok  mezifrantiškánské komunity v Carceri a Betlémě.

 

 

Sté výročí narození br. Carlo Balice

 

oslavilo mezinárodní symposium v Antonianu ve dnech 8. – 9. ll. Balic (nar. blízko Splitu v Chorvatsku, zemřel r. 1977 v Římě) byl zakladatelem Pontifikální Mariánské akademie a Scotistické komise a profesorem a rektorem Antoniana.