RADIO DAMIAN

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Jaká je hlavní zásada pro kazatele:

 

Odpověď: Že nemusí v jednom kázání říci všechno, co ví.

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Nemáte nějaký moderní výraz pro svatostánek – na přiblížení lidem, kteří stále spěchají?

 

Odpověď: Že je to jako nabíječka, anebo čerpací stanice Boží milosti; ani tady naprázdno nikam nedojedete.

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Jsou vhodné hodiny v kostele?

 

Odpověď:  Ano, ale tak, aby na ně viděl (jen) kněz.

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Mohu třikrát žehnat?

 

Odpověď: Doporučujeme raději třikrát říkat: „Pane, nejsem hoden!“