Život ve znamení TAU

Schneider, Herbert OFM

 8. Znamení vyznání

 

 

 Podoba TAU znamená pro františkánský způsob rozjímání také míru člověka. Ve své vertikální vzpřímenosti a se svými rozepjatými pažemi v horizontále sahá člověk do výše a současně objímá tento svět.

 

 

 Člověk je sám základní podobou, k níž znamení TAU vede. Proto upomíná člověka na něho samého, drží mu před očima jeho základní rozměry.

 

 

 Připomeňme, že františkánský řádový oděv má základní podobu TAU a tím upomíná jeho nositele na jeho duchovní, ano františkánské povolání.

 

 

 Člověk dospěje do své vlastní podoby, když tak chápe sebe, jak mu to ukazuje znamení TAU.

 

 

 Ve františkánském povolání se má rozvíjet celý člověk do své výšky a šířky, jak mu to naznačuje TAU nebo oděv v podobě TAU. To však není jen směr myšlení, koncept, ale život. Člověk se opět obnoví pouze naplněním života. Ten nemůže žít jen soukromě pro sebe, žije vždy i pro svého bližního. Jsou však výrazem jeden před druhým, tak jako je oděv v podobě TAU výrazem povolání.

 

 

 Proto je nevyhnutné, aby vyznával, kdo je a jak sebe chápe. Toto vyznání má lidskou tvář, která přisvědčuje a podporuje, jinak by zrazovala zaměření integrální obnovy člověka.

 

 

 Dále je toto vyznání současně děkováním, a ne obžalobou nebo odsouzením. Člověk, který žije sjednocený a smířený sám se sebou, ví, jakého daru se mu tím dostalo. Nemůže s ním trumfovat a před druhými se nějak vyvyšovat. Vede ho to k vděčnému a pomáhajícímu přijímání darů druhých, i kdyby tyto dary byly jakkoli malé.

 

 

 Františkánské úsilí pomáhá každému člověku objevit jeho vlastní podobu a důstojnost před Bohem. Tak pro něj skrze člověka zazáří Bohočlověk.

 

 

 Františkánský teolog Jan Duns Scotus to vidí takto: Bůh se díval na Bohočlověka, když stvořil svět a člověka. Proto každý člověk nese rysy Bohočlověka a naplňuje také své bytí směrem do něho. Smí to dělat jako odpověď, neboť v Bohočlověku mu již byla nabídnuta jeho konečná podoba jako dar.

 

 

 Herbert Schneider OFM: Leben im Zeichen des Tau,

 

 

 Kaffke-Verlag-Aschaffenburg, 1989;

 

 

 z němčiny přeložil: Radim Jáchym OFM

 

 

Příště: Znamení kříže