Zprávy

Provinční kapitula bratří minoritů

slavila se ve dnech 27. – 29. ledna. Provinciálem byl zvolen P. Stanislav Gryń OFMConv.

 

Provinční kapitula bratří kapucínů

 

slavila se ve dnech 21. – 27. února. Provinciálem byl zvolen P. Lukáš Šebák OFMCap.

 

Provinční kapitula bratří františkánů

slavila se ve dnech 3. – 5. května. Provinciálem byl zvolen P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM.

 

 

Národní volební kapitula SFŘ

slavila  se ve dnech 26. – 28. května na Velehradě. Kapituly se zúčastnila zástupkyně generální ministryně SFŘ sestra Wilhelmina Visser-Pelsma z Holandska, generálního asistenta SFŘ zastupoval provinciál kapucínů P. Lukáš Šebák OFMCap. (Homilie při votivní mši k Duchu sv. před volbou ministra SFŘ  je otištěna na 3. str. obálky.)

Zvoleni byli: Petr Alexa – ministr,  František Reichel – zástupce ministra, Pavel Matoušek – formátor, Anežka Fišerová – sekretářka, Karel Hasal – ekonom. Další členové: Václav Němec, Marie Janáčková, Marie Husková.

 

 

 

Hledá se

člověk, který by byl schopen a ochoten věnovat se vyhledávání a třídění archivních materiálů pro arcidiecézní informativní proces sekulárního františkána bratra Františka Noska (projevy v parlamentu, ve vládě, články v časopise Dorost a Hospodář).

Kontaktní adresa: Mons. ThLic. Karel Pilík, tel. 02/20392130 nebo 02/20181220.

 

 

 

Pouť na Petřín

Na začátku školního roku,  v neděli 3. září, se koná františkánská pouť na Petřín. Setkáme se u prvního zastavení křížové cesty ve 14. hod.  Na závěr u sochy Panny Marie v exilu budeme vyprošovat dary Ducha svatého pro   všechny,  kterým začal nový školní rok.

 

 

 

Oslava svátku Panny Marie v Lurdech

Odjezd z Prahy 13. 8. ráno, mše sv. bude slavena v Plzni,

 

14. 8. účast na mši sv. a na večerním světelném průvodu v Lurdech,

 

15. 8. celodenní pobyt v Lurdech, mše sv., prohlídka rodného domku sv. Vbernadetty a návštěva muzea, účast na odpoledním eucharistickém průvodu a také na večerním světelném průvodu.

 

16. 8. mše sv. v Lurdech, adorace a možnost koupelí.

 

17. 8. ve večerních hodinách příjezd do Prahy.

 

Cesta se podniká pohodlnými mikrobusy. Předpokládaná cena 7 770 Kč. Podrobnější informace  sdělí František Reichel, tel. 02/9951035

 

 

 

Slavení Velkého jubilea v červenci, srpnu a září

 

5. 7.  Jubilejní pouť na Velehradě.

 

9. 7. Oslava Jubilea ve věznicích.

 

15. – 20. 8. Patnáctý světový den mládeže – Velké jubileum pro mládež.

 

20. 8.   Šestý jubilejní den ve farnostech ( při jubilejních dnech je možno získat ve všech farnostech jubilejní

 

            odpustky).

 

3. 9. Sedmý jubilejní den ve farnostech (mše svatá za děti a vychovatele k začátku školního roku).

 

10. 9. Jubileum pro vysokoškolské učitele.

 

17. 9. Jubileum pro seniory.