NOVÉ KNIHY

Ctirad Václav Pospíšil OFM: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Současný zasvěcený úvod do christologie.  250 stran. Vydal Krystal, cena 200.-Kč

 

 

A. O. Pennesi: Kristus podle New Age. Kritická analýza. Z italštiny přeložil C. V. Pospíšil OFM. Vydala Matice Cyrilometodějská, Olomouc, cena 75.-Kč