Bl. Benedikt de Sinigard z Arezza OFM

Čech, Zdirad

31. srpna (1. září)                                + 1280 (1281)

 

 

 

 

Otec Benedikt Sinigard de Sinigard z Arezza blízko Florencie patří mezi ty františkány první generace, které do řeholního hábitu oblékal sám Otec František. Pro své velké schopnosti, věrnost, moudrost a zbožnost dosáhl kněžského svěcení a v jednatřiceti letech byl vyslán na Blízký východ, kde měl pobývat téměř čtyřicet roků. Byl ve Svaté zemi, v Konstantinopoli (tam ho poslal papež Inocenc IV. jako spolupracovníka latinského patriarchy Pantaleona Giusliniani), pak procházel jako kazatel Sýrii, Palestinu, Arméni a Mezopotámii. Když mu bylo šedesát devět let, vrátil se do konventu v rodném Arezzu, a když mu bylo devadesát nebo jednadevadesát let, byl vzat do Nebe. Titul blahoslaveného mu náleží na základě dekretu papeže Urbana VIII. a nepřetržité úcty, a to plným právem, protože úcta k němu v rodném městě nezanikla až do našich dnů.

 

 

Kresbu postavy bl. Benedikta provází znakový štít papeže Inocence IV. a znak Svaté země.

 

 

                                                                                                                      Zdirad Čech