Dopis čtenářům

Redakční rada Poutníka

Vážení a milí čtenáři,

 je měsíc listopad, a to je doba, kdy na konci církevního roku se ohlížíme za rokem končícím, rokem jubilejním, který byl, slovy Svatého otce, mimořádným darem nejen pro křesťany, ale pro celé lidstvo. Naší radostí byla vaše přízeň, vaše dopisy i další čtenáři, kteří objevili časopis v průběhu roku a přihlásili se k jeho odběru. Snad jsme také my alespoň trochu přispěli v tomto jubilejním Svatém roce ke chválám Pána, který je naší nadějí.

Děkujeme všem, kdo nám projevili svou přízeň pravidelným odběrem časopisu, děkujeme všem autorům, překladatelům, výtvarníkům a fotografům, kteří vytvářeli obsah i výtvarnou stránku každého čísla, všem, kdo se podíleli na redakční a vydavatelské činnosti. Děkujeme všem třem větvím 1. řádu, klariskám a klariskám kapucínkám, sestrám III. řádu, členům SFŘ i františkánské mládeži za odběr časopisu i za články a zprávy zasílané k otištění na stránkách POUTNÍKA.  Při této příležitosti však připomínáme členům SFŘ, že jsme vyhověli žádosti národní rady SFŘ a po celý rok nejméně na dvou stránkách jsme otiskovali materiály určené k formaci členů. Překvapilo nás však, že pouze 1/3 že všech členů SFŘ  využila této nabídky a časopis si předplatila. Zajisté mnozí berou časopis ve svém kostele. Ti další snad nemají zájem o další poznávání a růst ve františkánské spiritualitě? Stačí si už s tím, co znají, nebo snad hledají jinde a něco jiného?

Rádi bychom s časopisem POUTNÍK vstoupili i do třetího tisíciletí, jenomže tento vstup nám poněkud zkomplikovala Česká pošta n.p.: od 1. ledna 2001 totiž ruší novinové výplatné pro rozesílané tiskoviny, jejichž počet nepřesahuje 1000 ks obsahem zcela shodných zásilek při jednom podání u obchodních tiskovin, nebo alespoň 5 000 ks výtisků novin a časopisů měsíčně u smluvní přepravy novin a časopisů. Týká se to tedy také nás a znamená to, že za každý kus časopisu posílaného na jednotlivé adresy bychom měli platit poštovné ve výši 16 Kč, tj. jako za psaní v běžném styku. Je samozřejmé, že nelze o tuto částku zvýšit vaše předplatné.

Odstoupili jsme proto od tohoto způsobu spolupráce s Českou poštou n.p. a chceme využít nabídky soukromé firmy, která nám zajistí distribuci časopisu za poněkud nižší cenu, i když k určitému nárůstu ceny dojde.

Zda zvládneme tuto ekonomickou situaci, záleží také na vás. Nechceme zvyšovat cenu časopisu ani výši předplatného, i když podle předběžných jednání odeslání 1 ks časopisu se zvýší z dosavadních 6.80 Kč v průměru na 9 Kč.

Cena POUTNÍKA ve volném prodeji bude tedy 22 Kč, roční předplatné při zasílání zůstane 280 Kč. Budeme vděčni každému, kdo poukáže „sponzorské předplatné“, které přihlédne ke skutečné částce, kterou budeme muset za každé zasílané číslo uhradit.

Pro vás, kterým budeme nadále zasílat časopis na vaši adresu, je do tohoto čísla vložena složenka na úhradu předplatného. Všem novým čtenářům ji na požádání rádi zašleme, abychom mohli všichni, jednotlivě i ve společenství, čerpat z františkánských pramenů inspiraci pro život z víry a odpovídat v Ježíšově Duchu na znamení a výzvy třetího tisíciletí.

 

 

                                                            S nadějí na pomoc Boží a vaši přízeň

                                                           redakční rada POUTNÍKA