Zprávy

Rok obnovy profese SFŘ

 

 

7. října 2000 při národní pouti SFŘ na Sv. Hostýn byl vyhlášen Rok obnovy profese SFŘ. Během tohoto roku, který začíná 1. nedělí adventní, doporučuje národní rada SFŘ všem bratřím a sestrám, aby si každý den (nejlépe po modlitbě ranních chval nebo nešpor, případně před modlitbou před spaním) přečetli určitou část Generálních konstitucí SFŘ podle uvedeného přehledu. Během celého roku se takto každý týden číst, rozjímat a snažit se žít určitou část Generálních konstitucí. Cílem je, abychom se více s našimi Generálními konstitucemi seznámili a podle nich formovali náš život. Vrcholem Roku obnovy profese bude její společná obnova 6. října 2001 v 10:15 při mši sv. při národní pouti SFŘ na Sv. Hostýn.

 

Přehled četby podle jednotlivých týdnů: od 3.12.2000 čl. 1, odst. 1,2,3, od 10.12. čl. 3, odst. 1,2,3, od 17.12. čl. 8, odst. 1,2, od 24.12. čl. 9, odst. 1, od 31.12. čl. 9, odst. 2, od 7.1.2001 čl. 10, od 14.1. čl. 11, od 21.1. čl. 12, odst. 1, od 28.1. čl. 12, odst. 2, od 4.2. čl. 12, odst. 3, od 11.2. čl. 13, odst. 1,3, od 18.2. čl. 14, odst. 1 a čl. 13, odst. 2, od 25.2. čl. 14, odst. 2,3, od 4.3. čl. 14, odst. 4,5, od 11.3. čl. 15, odst. 1,4, od 18.3. čl. 15, odst. 2, od 25. 3. čl. 15, odst. 3, od 1.4. čl. 16, odst. 1, od 8.4. čl. 16, odst. 2, od 15.4. čl. 17, odst. 1, od 22.4. čl. 17, odst. 2,3, od 29.4. čl. 17, odst. 4, od 6.5. čl. 18, odst. 1,2, od 13.5. čl. 18, odst. 3,4, od 20. 5. čl. 19, odst. 1,2, od 27.5. čl. 20, odst. 1,2, od 3.6. čl. 21, odst. 1,2, od 10.6. čl. 22, odst. 1, od 17.6. čl. 22, odst. 2,3, od 24.6. čl. 23, odst. 1,2,3, od 1.7. čl. 24, odst. 1, od 8.7. čl. 24, odst. 2,3, od 15.7. čl. 25, od 22.7. čl. 26, odst. 1, od 29.7. čl. 26, odst. 2, od 5.8. čl. 27, odst. 1, od 12.8. čl. 27, odst. 2, od 19.8. čl. 28, odst. 1, od 26.8. čl. 30, odst. 1,2, od 2.9. čl. 30, odst. 3, od 9.9. čl. 37, odst. 2,3, od 16.9. čl. 44, odst. 1,2, od 23.9. čl. 45, odst. 1, od 30.9. čl. 42, odst. 1,2,4, od 7.10. čl. 53, odst. 1,2,3, od 14.10. čl. 96, odst. 1 a čl. 97, odst. 1, od 21.10. čl. 98, odst. 1,2, od 28.10. čl. 99, odst. 1,2,  od 4.11. čl. 100, odst. 1,2,3, od 11.11. čl. 101, odst. 1, od 18.11. čl. 102, odst. 1,2, od 25.11. čl. 103.

 

Doporučujeme všem bratřím a sestrám, aby během tohoto roku přečetli i ostatní články Generálních konstituci, které nejsou uvedeny v přehledu četby a které se týkají voleb, organizační a administrativní činnosti představených společenství.

 

 

 

Tříkrálové setkání františkánské rodiny

 

se uskuteční v neděli 7. ledna, ve svátek Křtu Páně, od 14,30 hod.  v areálu kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech, Loretánské nám. č. 6. Zahájeno bude bohoslužbou slova  v kostele Narození Páně, následovat bude modlitba u jeslí v kostele Panny Marie Andělské a společné sdílení všech v refektáři kláštera kapucínů.

 

Doprava: Od stanice metra A – Malostranská tramvají  č. 22 nebo 23 do stanice Pohořelec.

 

 

 

 

Povězte, co jste viděli,                                     Boha z Boha jsme viděli,

 

pastýři v Betlémě?                                                       jenž stvořil celý svět,

 

Boha z Boha jsme viděli,                                             ležel tichý a bezmocný

 

spícího na seně.                                                           na oltáři jak květ.

 

 

Povězte, všichni věřící,                                     Co do jeslí a na oltář

 

co se to stalo dnes                                                      ho táhlo z neznáma?

 

v úžasném pozdvihování,                                             A ticho odpovídá nám:

 

když kánon četl kněz?                                     To láska – láska má.

 

                                                                                                          D. M. Dolben

 

 

Radost z narození Vykupitele a hojnost darů Ducha svatého v prvním roce třetího tisíciletí

 

                                                           přeje všem

 

                                                                                  redakční rada POUTNÍKA